Badanie zdolności patentowej

Badanie zdolności patentowej

Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Takie badanie patentowe ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dane rozwiązanie techniczne ma szanse, by zostało opatentowane.

 

Cechy wynalazku, które są sprawdzane podczas badania zdolności patentowej

 1. Nowość: Sprawdzenie, czy wynalazek jest nowy i nie został wcześniej publicznie ujawniony.
 2. Poziom wynalazczy: Ocena, czy wynalazek nie jest oczywisty dla znawcy w danej dziedzinie techniki. Innymi słowy, wynalazek musi wykazywać pewien stopień innowacyjności i nie może być oczywistym rozwinięciem istniejącego stanu techniki. Poziom wynalaczy ocenia się zazwyczaj za pomocą stosowanej przez urząd patentowy metodologii „problem-solution” approach.
 3. Przemysłowa stosowalność: Weryfikacja, czy wynalazek może być stosowany w przemyśle – czyli sprawdzenie, czy jest możliwe jego wykorzystanie w jakiejś gałęzi przemysłu (np. technologii, medycynie, rolnictwie).

Etapy badania zdolności patentowej

 1. Przeszukiwanie publikacji: Przeprowadzenie dokładnych poszukiwań w różnych bazach danych patentowych oraz w literaturze technicznej i naukowej, aby zidentyfikować wszelkie opisane wcześniej technologie, które mogą być podobne do wynalazku. Podczas badania zdolności patentowej przede wszystkim sprawdzana jest literatura patentowa. Warto też sprawdzić publikacje naukowe, a także, w miarę możliwości, przeszukać internet zwykłą wyszukiwarką.
 2. Analiza porównawcza: Porównanie wynalazku z odnalezionymi w trakcie poszukiwań publikacjami i dokonanie oceny, czy w ich świetle wynalazek jest rzeczywiście nowy i nieoczywisty.
 3. Raport z badania: Sporządzenie raportu zawierającego wyniki badania, w tym informacje o znalezionych dokumentach, ich analizę oraz ocenę możliwości uzyskania patentu na wynalazek.

Korzyści z badania zdolności patentowej

 • Minimalizacja ryzyka: Badanie zdolności patentowej pomaga wynalazcom i firmom ocenić ryzyko związane z inwestowaniem w rozwój i komercjalizację wynalazku.
 • Oszczędność czasu i kosztów: Pozwala uniknąć kosztownych procesów patentowych i potencjalnych sporów prawnych, jeśli wynalazek nie spełnia kryteriów patentowalności.
 • Strategia patentowa: Pomaga w opracowaniu strategii patentowej i podejęciu decyzji o zgłoszeniu patentowym.

Badanie zdolności patentowej jest istotnym krokiem w procesie ochrony wynalazków. Zapewnia wynalazcom wskazówkę co do potencjalnej możliwości ochrony ich innowacji.

 

O czym jeszcze należy pamiętać

Badanie zdolności patentowej zawsze jest ograniczone w czasie. Prowadzący badanie nie ma też dostepu do matariałów jeszcze nieopublikowanych (np. do większości zgłoszeń wynalazków młodszych niż 18 miesięcy). Zatem pomimo, że profesjonalna kancelaria patentowa prowadzi badanie zdolności patentowej zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem, korzystając z najdoskonalszych dostępnych na rynku komercyjnych oprogramowań, to nigdy nie może dać gwarancji, że podczas badań zidentyfikowane zostaną wszystkie wcześniejsze publikacje istotne dla oceny zdolności patentowej danego wynalazku. Nie może też zagwarantować, że urząd patentowy, do którego zostanie zgłoszony wynalazek, oceni nowość, poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność wynalazku tak samo, jak ocenił to specjalista, który prowadził badanie zdolności patentowej.

 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę na badanie zdolności patentowej!

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej