Dlaczego badanie znaku towarowego przez PATENTBOX kosztuje, skoro w internecie są oferty darmowych badań?

Dlaczego badanie znaku towarowego przez PATENTBOX kosztuje, skoro w internecie są oferty darmowych badań?

Przed zgłoszeniem nowej marki, nazwy, logo czy hasła jako znaku towarowego do UPRP lub EUIPO, warto przeprowadzić badanie znaku towarowego. Polega ono na sprawdzeniu, czy nasz znak ma szanse uzyskać ochronę, czyli:

 1. czy spełnia przesłanki bezwzględne do rejestracji – czyli czy np. ma dostateczną zdolność odróżniającą, czy nie jest opisowy lub sprzeczny z dobrymi obyczajami, itd.;
 2. czy spełnia przesłanki bezwzględne do rejestracji – czyli czy nie istnieją znaki wcześniejsze, które mogłyby stanowić podstawę skutecznego sprzeciwu.

 

Badanie znaku towarowego chroni przed niepotrzebnym wydaniem pieniędzy na zgłoszenie obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia.

 

BADANIE NA PODOBIEŃSTWO

Nie wystarczy jednak przeprowadzić badania znaku towarowego na identyczność. Wcześniejszy znak może stanowić przeszkodę używania naszego znaku nawet wówczas gdy jest tylko podobny, a nawet chroniony dla towarów jedynie podobnych do naszych. Dlatego konieczne jest badanie znaku towarowego również na podobieństwo.

 

PRZYKŁAD 1

Wyobraźmy sobie, że istnieje wcześniejszy znak KLIK chroniony na jogurty. Nagle, na półkach sklepowych pojawia się kefir CLICK.

Towary są różne, prawda?

Oznaczenia: KLIK i CLICK są rożne – nie wyglądają tak samo.

A jednak ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd jest bardzo wysokie: jogurty i kefiry to towary bardzo podobne, zwykle produkowane przez tych samych producentów i sąsiadujące ze sobą na półkach sklepowych lodówek. Słowa KLIK i CLICK brzmią tak samo. W przypadku reklamy radiowej, czy marketingu szeptanego są nie do rozróżnienia. Przeciętny konsument, który zna jogurty KLIK i usłyszy o kefirach CLICK z pewnością uzna, że pochodzą od tego samego producenta. Stąd już krótka droga do kosztownego sporu.

A zatem mamy kolizję, której badanie znaku KLIK tylko na identyczność by nie zidentyfikowało.

 

PRZYKŁAD 2

Jeśli zaczęlibyśmy oferować jogurty marki DANONE NOWAK to czy rozsądnym byłoby sądzić, że właściciel marki jogurtów DANONE nie sprzeciwi się naszym działaniom? Jasne, że nie. A przecież znaki DANONE NOWAK i DANONE nie są identyczne!

Słyszeliśmy o sytuacji, gdzie para-kancelaria, w darmowym badaniu, wskazała Klientowi, że badany znak jest wprawdzie zajęty, ale dodanie do znaku nazwiska Klienta rozwiązuje problem kolizji. Badanie nie było podpisane przez rzecznika patentowego ani nawet prawnika. Klient został zachęcony do zgłoszenia rozbudowanego o nazwisko znaku ( = zarobek dla para-kancelarii).

Dodanie nazwiska nie wystarczy do uniknięcia kolizji. Rekomendacja z darmowego badania mogła narazić Klienta na kosztowne spory na drodze administracyjnej (sprzeciw do zgłoszenia znaku) i cywilnej (pozew).

 

WYBÓR ZAKRESU BADANIA

Nie wystarczy wpisać nazwę znaku do wyszukiwarki UPRP.

 

W Polsce obowiązuje ochrona trzech grup znaków:

– polskich (rejestracja w UPRP),

– unijnych (rejestracja w EUIPO),

– z rejestracji międzynarodowej, których ochronę uznał UPRP lub EUIPO (rejestracja w WIPO).

 

Aby prawidłowo zbadać znak w odniesieniu do terytorium Polski, należy przeszukać wszystkie te 3 grupy.

 

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE

Kancelaria PATENTBOX dysponuje komercyjnym oprogramowaniem, mającym dostęp do niezbędnych baz i operującym algorytmami wyszukującymi znaki podobne – w różnym stopniu podobieństwa. Dostęp do takiej bazy jest odpłatny.

 

WYSPECJALIZOWANA KADRA

Badania znaku towarowego prowadzone są przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie do ich realizowania, a ich wyniki i wnioski każdorazowo weryfikowane są przez rzecznika patentowego. Ryzyko kolizji ze znakami wcześniejszymi oceniamy na bazie naszego doświadczenia, znajomości praktyki UPRP i EUIPO oraz orzecznictwa.

 

DOKUMENT SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Efektem badania znaku towarowego jest dokument sprawozdania. W sprawozdaniu opisujemy, czy naszym zdaniem:

– istnieją przeszkody bezwzględnych do uzyskania ochrony znaku (tzn. czy urząd może odmówić udzielenia ochrony),

– istnieją znaki wcześniejsze, które kolidują z badanym znakiem, a w efekcie mogą stanowić przeszkodę nie tylko jego rejestracji, ale również i legalnego używania na analizowanym terytorium,

oraz szacujemy szanse na uzyskanie ochrony przez znak.

 

KOSZTY

Przeprowadzenie badania znaku towarowego, jego weryfikacja oraz sporządzenie sprawozdania wiąże się z kilkugodzinnym nakładem pracy. Dostęp do oprogramowania do badań jest odpłatny. Badanie i wnioski weryfikowane są przez rzecznika patentowego z wieloletnim doświadczeniem.

Siłą rzeczy taka usługa, wykonana rzetelnie i zgodnie ze sztuką, nie może być darmowa.

 

BADANIA ZNAKU TOWAROWEGO OFEROWANE PRZEZ PATENTBOX:

– obejmują wszystkie bazy znaków chronionych na danym terytorium – a nie tylko bazę Urzędu Patentowego RP,

– prowadzone są nie tylko na identyczność – ale również na podobieństwo,

– prowadzone są za pomocą specjalistycznego oprogramowania – a nie za pomocą darmowych wyszukiwarek,

– weryfikowane są przez rzecznika patentowego – a nie są sporządzane przez czy speca od marketingu czy sprzedaży,

– zakończone są sporządzeniem sprawozdania z badań zawierającego uzasadnioną oceną szans na uzyskanie ochrony i legalne używanie znaku na danym terytorium,

– na ich przeprowadzenie przeznacza się co najmniej kilka godzin.

 

Jeśli ktoś oferuje nam darmowe badanie znaku rowarowego, to musi na kilku z ww. punktów oszczędzić. Znikome jest zatem prawdopodobieństwo, że taka darmowa usługa zrealizowana zostanie zgodnie ze ww. standardami.

Skorzystanie z usług kancelarii patentowej daje zaś gwarancję zachowania najwyższych standardów pracy, a także dochowania tajemnicy zawodowej, którego to obowiązku nie mają para-kancelarie oferujące darmowe badanie.

 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Fałszywe decyzje UPRP i świadectwa ochronne na znak towarowy

  Ostrzegamy przed oszustami wysyłającymi fałszywe decyzje o udzieleniu prawa ochronnego i sfałszowane świadectwa ochronne na znak towarowy – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Jak McDonald’s stracił prawo do nazwy Big Mac, czyli o wygaszeniu rejestracji znaku towarowego

  Historia utraty, a nastepnie odzyskania prawa do nazwy najpopularniejszej kanapki świata przez McDonald’s w UE. Spór o znak towarowy Big Mac.

  czytaj więcej

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej