BP bez monopolu na kolor zielony

BP bez monopolu na kolor zielony

Sąd Najwyższy orzekł, że BP nie ma monopolu na używanie koloru zielonego dla stacji paliw w Polsce.

W sprawie o sygnaturze IV CSKP 67/21 Sąd Najwyższy oddalił żądanie koncernu paliwowego BP, by polski podmiot posiadający szereg stacji paliw, których kolorystyka zbliżona jest to kolorystyki stacji BP oraz znaków towarowych BP, zaprzestał takiego oznaczania swoich stacji.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że po przemalowaniu stacji pozwanego, podobieństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd nie występuje. Pozwany zastosował inny niż BP odcień koloru zielonego (oliwkowy) oraz odmienny logotyp. Sąd podkreślił, że  w tego typu sprawach należy stosować kryterium racjonalnego klienta, w tym wypadku kierowcy, który odróżnia kolory i nie pędzi, zbliżając się do stacji, jedzie na tyle wolno, by nie pomylić znanej marki z inną.

Zobacz również

Znak TM — czym jest i co oznacza?

Przy nazwach brandów i logotypach często możemy spotkać symbole ® albo TM. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że mają one tożsame znaczenie – w rzeczywistości tak nie jest. Czym się różnią i jak można ich używać? Wyjaśniamy!

czytaj więcej

Co nie może być znakiem towarowym? 

Znakiem towarowym nie może być, co do zasady design produktu. Zdecydowanie jako znak towarowy nie można chronić rozwiązania techicznego (do tego służą patenty).

Ponadto, istenieje obszerny katalog powodów, dla którego Urząd Patentowy może odmówić udzielenia ochrony na znak – np. jeśli jest on zbyt mało charakterystyczny lub jeśli jest opisowy.

czytaj więcej

Wykaz towarów znaku towarowego – istotne kwestie

Wybór odpowiednich towarów i usług dla znaku towarowego jest niezwykle istotny. Ma on wpływ na koszty i na zakres ochrony znaku.

Naruszenie prawa na znak ma miejsce, gdy ktoś używa identycznego lub myląco podobnego oznaczenia dla towarów identycznych lub podobnych..

Po upływie 5 lat od rejestracji znaku  prawo na znak może być wygaszone, jeśli znak nie był używany dla towarów lub usług, dla jakich jest chroniony.

czytaj więcej