BP bez monopolu na kolor zielony

BP bez monopolu na kolor zielony

Sąd Najwyższy orzekł, że BP nie ma monopolu na używanie koloru zielonego dla stacji paliw w Polsce.

W sprawie o sygnaturze IV CSKP 67/21 Sąd Najwyższy oddalił żądanie koncernu paliwowego BP, by polski podmiot posiadający szereg stacji paliw, których kolorystyka zbliżona jest to kolorystyki stacji BP oraz znaków towarowych BP, zaprzestał takiego oznaczania swoich stacji.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że po przemalowaniu stacji pozwanego, podobieństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd nie występuje. Pozwany zastosował inny niż BP odcień koloru zielonego (oliwkowy) oraz odmienny logotyp. Sąd podkreślił, że  w tego typu sprawach należy stosować kryterium racjonalnego klienta, w tym wypadku kierowcy, który odróżnia kolory i nie pędzi, zbliżając się do stacji, jedzie na tyle wolno, by nie pomylić znanej marki z inną.

Zobacz również

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej