Co chroni patent?

Co chroni patent?

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Patent na znak towarowy nie istnieje: znaki towarowe chronione są prawem ochronnym. Podobnie, nie ma czegoś takiego jak patent na design: bowiem wzory przemysłowe chroni się prawem z rejestracji.

Dowiedz się, co chroni patent i na czym polega ochrona patentowa.

 

Czym jest wynalazek?

Definicja wynalazku w przepisach prawa nie istnieje, jednak należy przyjąć, że jest to rozwiązanie o charakterze technicznym.

Wynalazkiem mogą być, na przykład:

 • urządzenie lub jego element – np. sprzęgło, łącznik meblowy,
 • związek chemiczny lub substancja – np. farmaceutyk, nawóz,
 • sposób postępowania – np. sposób oczyszczania powietrza przez urządzenie, sposób przetwarzania sygnału radiowego,
 • sposób wytwarzania związku chemicznego,
 • nowe zastosowanie w medycynie znanej substancji.

Aby na wynalazek został udzielony patent, to w dniu jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego, wynalazek musi być bezwzględnie nowy w skali światowej oraz posiadać tzw. poziom wynalazczy, czyli być nieoczywisty dla znawcy z danej dziedziny techniki.

 

Jaki jest zakres ochrony czasowy i terytorialny patentowej?

Patent to prawo o charakterze terytorialnym. Obowiązuje w określonym państwie. Nie ma czegoś takiego jak „patent Unii Europejskiej”.

Przez uzyskanie patentu w Polsce nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania patentu wynosi maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym – pod warunkiem, że dorocznie opłacany jest kolejny rok ochrony.

 

Co jest chronione patentem?

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym.

Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Zastrzeżenia patentowe określają zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania znanego wytworu.

Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które przedstawiają ogół cech zgłaszanego wynalazku(ów), mogą występować zastrzeżenia zależne – dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.

 

Kiedy ma miejsce naruszenie patentu?

Naruszenie patentu ma miejsce jeśli naruszone zostanie chociaż jedno zastrzeżenie patentowe.

⇒ czyli wtedy, gdy nasze rozwiązanie zawiera wszystkie cechy danego zastrzeżenia (falls in the scope of a claim).

Analizę zawsze zaczynamy od zastrzeżeń niezależnych, bo jeśli naruszamy zastrzeżenie niezależne, to automatycznie też wszystkie zależne od niego zastrzeżenia, a więc naruszamy cały patent.

 

Przykład 1:

Patentem chronione jest urządzenie, które zawiera cechy A+B+C  ang. containing, including

Nasze rozwiązanie składa się z cech:

A+B+C → naruszenie

A+B → brak naruszenia

A+B+C+D → naruszenie

A+B+D → brak naruszenia

 

Przykład 2:

Patentem chroniona jest mieszanina składająca się z substancji  A+B+C  ang. consisting of, composed by

Nasze rozwiązanie składa się z substancji:

A+B+C → naruszenie

A+B → brak naruszenia

A+B+C+D → brak naruszenia

A+B+D → brak naruszenia

 

 

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu patentu na wynalazek.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

   

  Zobacz również

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej

  Wyłudzenia pieniędzy na publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach

  Po raz kolejny ostrzegamy przed wyłudzeniami płatności za publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach. Ostatnio pojawił się ich nowy typ – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

  Od 1 kwietnia 2024 r. zmienia się tabela opłat urzędowych EPO oraz obowiązywać zaczną nowe zniżki od opłat urzędowych (i to całego szeregu tych opłat!) dla mikroprzedsiębiorców sporadycznie dokonujących zgłoszeń wynalazków. Dowiedz się więcej czytając ten artykuł!

  czytaj więcej