Co chroni patent?

Co chroni patent?

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Patent na znak towarowy nie istnieje: znaki towarowe chronione są prawem ochronnym. Podobnie, nie ma czegoś takiego jak patent na design: bowiem wzory przemysłowe chroni się prawem z rejestracji.

 

Czym jest wynalazek?

Definicja wynalazku w przepisach prawa nie istnieje, jednak należy przyjąć, że jest to rozwiązanie o charakterze technicznym.

Wynalazkiem mogą być, na przykład:

  • urządzenie lub jego element – np. sprzęgło, łącznik meblowy,
  • związek chemiczny lub substancja – np. farmaceutyk, nawóz,
  • sposób postępowania – np. sposób oczyszczania powietrza przez urządzenie, sposób przetwarzania sygnału radiowego,
  • sposób wytwarzania związku chemicznego,
  • nowe zastosowanie w medycynie znanej substancji.

Aby na wynalazek został udzielony patent, to w dniu jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego, wynalazek musi być bezwzględnie nowy w skali światowej oraz posiadać tzw. poziom wynalazczy, czyli być nieoczywisty dla znawcy z danej dziedziny techniki.

 

Jaki jest zakres ochrony czasowy i terytorialny patentowej?

Patent to prawo o charakterze terytorialnym. Obowiązuje w określonym państwie. Nie ma czegoś takiego jak „patent Unii Europejskiej”.

Przez uzyskanie patentu w Polsce nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania patentu wynosi maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym – pod warunkiem, że dorocznie opłacany jest kolejny rok ochrony.

 

Co jest chronione patentem?

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym.

Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Zastrzeżenia patentowe określają zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania znanego wytworu.

Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które przedstawiają ogół cech zgłaszanego wynalazku(ów), mogą występować zastrzeżenia zależne – dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.

 

Kiedy ma miejsce naruszenie patentu?

Naruszenie patentu ma miejsce jeśli naruszone zostanie chociaż jedno zastrzeżenie patentowe.

⇒ czyli wtedy, gdy nasze rozwiązanie zawiera wszystkie cechy danego zastrzeżenia (falls in the scope of a claim).

Analizę zawsze zaczynamy od zastrzeżeń niezależnych, bo jeśli naruszamy zastrzeżenie niezależne, to automatycznie też wszystkie zależne od niego zastrzeżenia, a więc naruszamy cały patent.

 

Przykład 1:

Patentem chronione jest urządzenie, które zawiera cechy A+B+C  ang. containing, including

Nasze rozwiązanie składa się z cech:

A+B+C → naruszenie

A+B → brak naruszenia

A+B+C+D → naruszenie

A+B+D → brak naruszenia

 

Przykład 2:

Patentem chroniona jest mieszanina składająca się z substancji  A+B+C  ang. consisting of, composed by

Nasze rozwiązanie składa się z substancji:

A+B+C → naruszenie

A+B → brak naruszenia

A+B+C+D → brak naruszenia

A+B+D → brak naruszenia

 

 

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu patentu na wynalazek.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

 

Zobacz również

Jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Jak i gdzie sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona? Wyszukiwarki znaków towarowych.

czytaj więcej

Jak zastrzec nazwę firmy?

Możliwe jest zastrzeżenie nazwy firmy w urzędzie patentowym – jako znaku towarowego

czytaj więcej

Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego design, można chronić prawnie – jako wzór przemysłowy. Zobacz przykłady wzorów przemysłowych

czytaj więcej