Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać NDA (non-disclosure agreement)? – O tajemnicy zawodowej słów kilka.

Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać NDA (non-disclosure agreement)? – O tajemnicy zawodowej słów kilka.

Nie znając szczegółów rozwiązania wynalazku, rzecznik patentowy nie doradzi Klientowi wyczerpująco, ani nie sporządzi prawidłowo opisu patentowego.

Zdarza się jednak czasem, że Klienci Kancelarii, nie chcą podzielić się szczegółowymi informacjami na temat ich wynalazków w obawie przed upublicznieniem rozwiązań, a nawet przed ich wykorzystaniem  w nieuczciwy sposób. Czasem pojawia się wtedy z ich strony prośba o podpisanie tzw. NDA (tj. non-disclosure agreement), czyli umowy o zachowaniu poufności. Czy podpisanie takiej umowy z rzecznikiem patentowym ma sens? Czy obawy Klientów są uzasadnione?

W teorii nic nie stoi na przeszkodzie podpisaniu takiej umowy – jeżeli tylko obie strony wyrażą na to zgodę. W praktyce – nie ma takiej potrzeby z uwagi na fakt, że rzecznika patentowego obowiązuje tzw. tajemnica zawodowa.

Art. 14 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych wskazuje, że „Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej”.

Za złamanie tajemnicy zawodowej, czyli np. przekazanie nieuprawnionym osobom trzecim informacji na temat nieujawnionego wynalazku, rzecznikowi patentowemu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, z pozbawieniem praw wykonywania zawodu włącznie. Są to więc niezwykle dotkliwe konsekwencje, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej traktuje się bardzo poważnie.

Tak więc nic, co zostanie powierzone rzecznikowi patentowemu, nie może i nie zostanie ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim. Nie ma więc potrzeby podpisywania NDA.

Usługi świadczone przez Kancelarię PATENTBOX są świadczone przez rzeczników patentowych we współpracy z radcami prawnymi czy adwokatami – wszyscy posiadają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w związku z informacjami, jakie pozyskali w trakcie czynności zawodowych.

Odróżnia to diametralnie usługi Kancelarii PATENTBOX od usług świadczonych przez tzw. para-kancelarie, zajmujących się m.in. rejestracją znaków towarowych, w których osoby pracujące często nie posiadają odpowiednich uprawnień zawodowych i przynależności do samorządu zawodowego, a w konsekwencji nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i za ujawnienie poufnych informacji nie zderzą się z postępowaniem dyscyplinarnym.

Korzystanie z usług kancelarii patentowych stanowi gwarancję profesjonalnego podejścia do powierzanych spraw z zachowaniem najwyższych standardów poufności.

 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Sprawdzenie czy nazwa jest zastrzeżona – najczęstsze błędy

  Dowiedz się, jakie są najczęściej popełniane błędy przy sprawdzaniu czy nazwa jest zastrzeżona i przeczytaj jak ich uniknąć.

  czytaj więcej

  Świadectwo ochronne na znak towarowy

  Świadectwo ochronne na znak towarowy potwierdza istnienie prawnej ochrony marki lub logo przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez konkurencję. Omawiamy, czym jest świadectwo ochronne, dlaczego jest ważne, jak je uzyskać i jakie są korzyści z posiadania takiej ochrony.

  czytaj więcej

  Jak chronić design? – o wzorze przemysłowym słów kilka

  Dowiedz się, jak skutecznie chronić design, zapewniając sobie wyłączne prawa do jego wykorzystania i ochronę przed nieuprawnionym użytkowaniem. Dowiedz się, czym jest wzór przemysłowy, jak go chronić oraz jakie korzyści niesie za sobą ta forma ochrony dla Twojego biznesu.

  czytaj więcej