Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać NDA (non-disclosure agreement)? – O tajemnicy zawodowej słów kilka.

Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać NDA (non-disclosure agreement)? – O tajemnicy zawodowej słów kilka.

Nie znając szczegółów rozwiązania wynalazku, rzecznik patentowy nie doradzi Klientowi wyczerpująco, ani nie sporządzi prawidłowo opisu patentowego.

Zdarza się jednak czasem, że Klienci Kancelarii, nie chcą podzielić się szczegółowymi informacjami na temat ich wynalazków w obawie przed upublicznieniem rozwiązań, a nawet przed ich wykorzystaniem  w nieuczciwy sposób. Czasem pojawia się wtedy z ich strony prośba o podpisanie tzw. NDA (tj. non-disclosure agreement), czyli umowy o zachowaniu poufności. Czy podpisanie takiej umowy z rzecznikiem patentowym ma sens? Czy obawy Klientów są uzasadnione?

W teorii nic nie stoi na przeszkodzie podpisaniu takiej umowy – jeżeli tylko obie strony wyrażą na to zgodę. W praktyce – nie ma takiej potrzeby z uwagi na fakt, że rzecznika patentowego obowiązuje tzw. tajemnica zawodowa.

Art. 14 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych wskazuje, że „Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej”.

Za złamanie tajemnicy zawodowej, czyli np. przekazanie nieuprawnionym osobom trzecim informacji na temat nieujawnionego wynalazku, rzecznikowi patentowemu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, z pozbawieniem praw wykonywania zawodu włącznie. Są to więc niezwykle dotkliwe konsekwencje, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej traktuje się bardzo poważnie.

Tak więc nic, co zostanie powierzone rzecznikowi patentowemu, nie może i nie zostanie ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim. Nie ma więc potrzeby podpisywania NDA.

Usługi świadczone przez Kancelarię PATENTBOX są świadczone przez rzeczników patentowych we współpracy z radcami prawnymi czy adwokatami – wszyscy posiadają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w związku z informacjami, jakie pozyskali w trakcie czynności zawodowych.

Odróżnia to diametralnie usługi Kancelarii PATENTBOX od usług świadczonych przez tzw. para-kancelarie, zajmujących się m.in. rejestracją znaków towarowych, w których osoby pracujące często nie posiadają odpowiednich uprawnień zawodowych i przynależności do samorządu zawodowego, a w konsekwencji nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i za ujawnienie poufnych informacji nie zderzą się z postępowaniem dyscyplinarnym.

Korzystanie z usług kancelarii patentowych stanowi gwarancję profesjonalnego podejścia do powierzanych spraw z zachowaniem najwyższych standardów poufności.

Zobacz również

Znak TM — czym jest i co oznacza?

Przy nazwach brandów i logotypach często możemy spotkać symbole ® albo TM. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że mają one tożsame znaczenie – w rzeczywistości tak nie jest. Czym się różnią i jak można ich używać? Wyjaśniamy!

czytaj więcej

Co nie może być znakiem towarowym? 

Znakiem towarowym nie może być, co do zasady design produktu. Zdecydowanie jako znak towarowy nie można chronić rozwiązania techicznego (do tego służą patenty).

Ponadto, istenieje obszerny katalog powodów, dla którego Urząd Patentowy może odmówić udzielenia ochrony na znak – np. jeśli jest on zbyt mało charakterystyczny lub jeśli jest opisowy.

czytaj więcej

Wykaz towarów znaku towarowego – istotne kwestie

Wybór odpowiednich towarów i usług dla znaku towarowego jest niezwykle istotny. Ma on wpływ na koszty i na zakres ochrony znaku.

Naruszenie prawa na znak ma miejsce, gdy ktoś używa identycznego lub myląco podobnego oznaczenia dla towarów identycznych lub podobnych..

Po upływie 5 lat od rejestracji znaku  prawo na znak może być wygaszone, jeśli znak nie był używany dla towarów lub usług, dla jakich jest chroniony.

czytaj więcej