Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

Od 23 stycznia 2023 roku, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie do ochrony własności intelektualnej z funduszu Komisji Europejskiej SME fund na 2023 rok.

 

Czym są MŚP?

Na kategorię MŚP, czyli mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, składają się przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro,
 • i/albo całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

MŚP może być spełniającą ww warunki: jednoosobowa działalnością gospodarcza albo spółką prawa handlowego.

 

Dotacje dla MŚP

W roku 2023 MŚP mogą ubiegać się o dotację na, między innymi, opłaty urzędowe na zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych (designów) do UPRP i EUIPO.

Dotacje są przyznawane w formie bonów. Jeden wniosek może obejmować kilka zgłoszeń znaków i/albo wzorów.

Maksymalna kwota dotacji do uzyskania przez jedno MŚP wynosi 1 000,00 EUR w przypadku znaków i/albo wzorów – w postaci zwrotu 75% kwalifikujących się opłat urzędowych np. opłaty za zgłoszenie.

Ilość środków finansowych z Komisji Europejskiej przeznaczonych na dotacje jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca planuje zgłosić do rejestracji znak towarowy Unii Europejskiej w jednej klasie. Opłaty urzędowe wyniosą 850,00 EUR. Zgłaszający może więc otrzymać  dofinansowanie w kwocie 637,50 EUR. Jeżeli planuje on zrobić dwa zgłoszenia znaków towaorwych w jednej klasie do EUIPO (bo np. chce osobno chronić nazwę i logo), co wiązać się będzie z opłatami urzedowymi 1700,00 EUR, to łączna kwota dofinansowania, którą może otrzymać w ramach SME Fund 2023, wyniesie 1000,00 EUR.

Przykład 2

Przedsiębiorca planuje zgłosić do EUIPO 5 wzorów wspólnotowych (designów) w tej samej klasie lokarneńskiej. Opłaty urzędowe za zgłoszenie i rejestrację tych pięciu wzorów wyniosą 1050,00 EUR. Zgłaszający może więc otrzymać dofinansowanie w wysokości 787,50 EUR.

 

Jak złożyć wniosek o dotacje?

Wnioski o dotacje składa się za pośrednictwem strony internetowej Ideas Powered for Business – Fundusz MŚP. W pierwszej kolejności, na ww. stronie, należy założyć konto użytkownika. To łatwy i szybki proces.

By uzyskać dofinansowanie z SME Fund 2023, należy  wypełnić i złożyć elektroniczny formularz wniosku (eForm), dostępny na ww. stronie internetowej. Proces składania wniosku jest prosty. Należy do niego załączyć pliki pdf zawierające:

 • Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający nazwę przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, nr IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT – przykład
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pzedsiębiorstwa jako płatnika VAT lub zaświadczenie o posiadaniu NIP – przykłady
 • „Oświadczenie” podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP – wzór oświadczenia, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od  23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Wniosek należy złożyć przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru. Następnie należy poczekać ze złożeniem zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do urzędu – aż do czasu otrzymania otrzymania informacji, o przyznaniu dotacji i odpowiedniego bonu.

Bony są ważne przez 2 miesiące od daty ich wydania, ale można przedłużyć ich ważność o dodatkowe 2 miesiące – w przeciwnym razie bon straci ważność i nie będzie przysługiwał zwrot kosztów. W tym okresie należy zgłosić znak/wzór do odpowiedniego urzędu.

 

UWAGA!

Zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego należy samodzielnie opłacić z góry, w całości. Dotacja wypłacana jest jako zwrot części poniesionej wcześniej opłaty urzędowej.

 

Jak ubiegać sie o wypłatę przyznanej dotacji?

Po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do urzędu – korzystając z wcześniej założonego konta na stronie internetowej Ideas Powered for Business – Fundusz MŚP – należy złożyć wniosek o wypłatę przyznanej dotacji, na podstawie przyznanego bonu. We wniosku tym należy wskazać nadany przez urząd numer zgłoszenia naszego znaku lub wzoru.

Wszystkie kwoty dotacji są wpłacane bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP wskazany we wniosku.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej