Na czym polega i ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Na czym polega i ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które pozwala odróżnić na rynku towary lub usługi  danej firmy od oferty konkurencji.

Znakiem towarowym mogą być m.in.: logo, jedno słowo lub wyrażenie – w oderwaniu od grafiki, rysunek, kolor, sygnał dźwiękowy.

 

Gdzie można zgłosić znak towarowy?

Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli procedura przebiegnie pomyślnie i UPRP udzieli ochrony na znak towarowy, to  jego ochrona będzie obowiązywać tylko na terytorium Polski.

Jeśli chcemy, by nasz znak towarowy chroniony był w całej Unii Europejskiej, to należy dokonać zgłoszenia znaku do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.

Poszczególne kraje (lub grupy krajów – np. Beneluks) mają własne urzędy właściwe do rejestracji znaków towarowych. Można się w nich ubiegać o ochronę bezpośrednio – wtedy zazwyczaj konieczne jest zlecenie zgłoszenia znaku lokalnemu pełnomocnikowi, albo poprzez procedurę rejestracji międzynarodowej znaku towarowego w WIPO, którą poprowadzić może polska kancelaria.

 

Co musi zawierać zgłoszenie znaku towarowego?

We wniosku o rejestrację znaku towarowego należy wskazać tylko jeden znak towarowy oraz wykaz towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej. Należy też wnieść opłatę urzędową za zgłoszenie.

 

Ile trwa zarejestrowanie znaku towarowego w UPRP?

W ciągu max. 2 miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego do UPRP, znak powinien być widoczny w e-Wyszukiwarce urzędu. Następnie Urząd Patentowy RP bada, czy nie ma tzw. przeszkód bezwzględnych do udzielenia ochrony na znak towarowy. Jeśli ich nie znajdzie, to zgłoszenie znaku zostaje opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).

Przez czas 3 miesięcy od daty publikacji w BUP biegnie okres sprzeciwowy, w którym osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Jeśli nikt nie wniesie sprzeciwu, a urząd nie znajdzie przeszkód bezwzględnych do udzielenia ochrony, to znak przekazywany jest do rejestracji. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy – tzw. decyzja warunkowa – zazwyczaj wydawana jest przez UPRP w ciągu 1-2 miesięcy od zakończenia okresu sprzeciwowego.

Warunkiem skutecznej rejestracji znaku jest terminowe uregulowanie opłat wskazanych w decyzji warunkowej: za publikację i pierwszych 10 lat ochrony. W ciągu kilku miesięcy po uprawomocnieniu się tej decyzji i jeśli zostanie ona opłacona, UPRP nadaje znakowi towarowemu numer rejestracji i wydaje papierowe świadectwo ochronne na znak towarowy.

Zakładając, że proces jest całkowicie bezproblemowy, urząd nie ma żadnych uwag i nikt nie wniesie sprzeciwu, to całość postępowania, od zgłoszenia znaku towarowego do UPRP do daty rejestracji znaku. trwa około 6 miesięcy. Kolejnych kilka miesięcy należy czekać na wydanie świadectwa ochronnego.

Pod warunkiem, że prawo ochronne na znak towarowy zostanie udzielone, to ochrona znaku towarowego biegnie już od daty zgłoszenia. Natomiast symbolu ® wolno legalnie używać dopiero po rejestracji znaku.

 

Ile trwa rejestracja znaku towarowego w EUIPO

Postępowanie zgłoszeniowe znaku towarowego w EUIPO jest bardzo podobne do postępowania przed UPRP. Jeśli postępowanie toczy się całkowicie gładko, to rejestracja znaku towarowego następuje po ok. 6 miesiącach od daty zgłoszenia.

W EUIPO całość opłaty za zgłoszenie i rejestrację, w tym za pierwszych 10 lat ochrony, uiszcza się na etapie zgłoszenia. Jeśli znak nie zostanie przez EUIPO zarejestrowany – całość opłaty przepada.

Świadectwo rejestracji znaku towarowego jest wydawane przez EUIPO wyłącznie w formie elektronicznej, zazwyczaj już w ciągu kilku do kilkunastu dni po zarejestrowaniu znaku towarowego.

 

O czym warto pamiętać przed zgłoszeniem znaku towarowego?

Przed zgłoszeniem znaku towarowego warto zlecić profesjonalnej kancelarii badanie znaku towarowego, które polega na sprawdzeniu, czy:

– występują przeszkody bezwzględne do uzyskania ochrony na znak – tzn. czy urząd może odmówić udzielenia ochrony na znak „z urzędu”,

– istnieją znaki wcześniejsze, które kolidują z badanym znakiem, a w efekcie mogą stanowić przeszkodę nie tylko jego rejestracji, ale również i legalnego używania tego znaku.

Badanie znaku towarowego nie jest wymagane przez urząd patentowy, ale warto się na nie zdecydować. Badanie znaku towarowego może bowiem uchronić przed niepotrzebnym wydaniem pieniędzy na zgłoszenie obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia

 

Pomagamy w rejestracji znaków towarowych. Prowadzimy badania znaków towarowych.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

Zobacz również

Co chroni patent?

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

czytaj więcej

Na czym polega i ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Zakładając, że proces jest całkowicie bezproblemowy, całość postępowania, od zgłoszenia znaku towarowego do daty jego rejestracji, zazwyczaj trwa około 6 miesięcy.

czytaj więcej

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej