Jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Przed zarejestrowaniem firmy lub wprowadzeniem na rynek nowej marki produktu warto sprawdzić, czy wybrana przez nas nazwa nie jest zastrzeżona i czy możemy jej legalnie używać.

Przede wszystkim należy zweryfikować, czy są zastrzeżone znaki towarowe wcześniejsze, które stanowią przeszkodę legalnego używania naszej nazwy – a także jej rejestracji jako znaku towarowego.

Sprawdzenie, czy nazwa jest zastrzeżona może uchronić nas przed wyborem oznaczenia, którego używanie obarczone będzie ryzykiem pozwu ze strony właściciela wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa do firmy.

 

Gdzie sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Wielokrotnie klienci pytają nas: Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest wolna? Jak sprawdzić czy nazwa produktu jest zastrzeżona?

W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, że nazwy chronione są w odniesieniu do terytoriów konkretnych państw. Aby z dużą dozą prawdopodobieństwa odpowiedzieć na te pytania w odniesieniu do terytorium Polski, należy przebadać dwa typy zarejestrowanych praw:

 • Zarejestrowane w CEIDG i w KRS nazwy firm,
 • Zastrzeżone znaki towarowe.

Gdy chcemy sprawdzić znaki towarowe chronione na terytorium Polski, konieczna jest weryfikacja trzech grup znaków towarowych. W Polsce chronione są bowiem następujące rodzaje znaków towarowych:

 1. polskie – zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej UPRP;
 2. unijne – zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO;
 3. znaki z rejestracji międzynarodowej, których ochronę uznał UPRP lub EUIPO – zarejestrowane w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO.

 

Wyszukiwarki nazw zastrzeżonych

Sprawdź czy nazwa firmy istnieje, korzystając z wyszukiwarek:

Jak sprawdzić zastrzeżone nazwy – znaki towarowe? Skorzystaj z:

Korzystanie z wyżej wskazanych wyszukiwarek jest łatwym, bezpłatnym i szybkim sposobem na sprawdzenie czy  identyczna nazwa zastrzeżona jest jako firma lub znak towarowy. Nie jest to jednak wyszukiwanie pełne i wystaczające, wyniki nie pokazują bowiem nazw myląco podobnych do nazwy badanej.

Problematyczne jest korzystanie z powyższych wyszukiwarek, gdy chcemy znaleźć nazwy podobne – trudno jest bowiem wymyślić i przeszukać wszelkie możliwe kombinacje nazw podobnych. Aby to sobie to uzmysłowić, należy wskazać, że w samym tylko EUIPO zarejestrowanych jest  ponad 11 milionów znaków towarowych!

Ww. ogólnodostępne darmowe wyszukiwarki nie są narzędziami idealnymi, a znalezione za ich pomocą nie dadzą nam pewności wyniku. Bowiem nie tylko znaki towarowe identyczne (które łatwo tymi wyszukiwarkami znaleźć) mogą stać na przeszkodzie legalnego używania naszej nazwy, ale również znaki towarowe myląco podobne. Badanie znaków towarowych na podobieństwo jest więc kluczowe. Dlatego warto zlecić kompleksowe przebadanie możliwości legalnego używania danej nazwy profesjonaliście – rzecznikowi patentowemu.

Sprawdzamy, czy dana nazwa jest zastrzeżona. Prowadzimy badania znaków towarowych na identyczność i podobieństwo. Zapytaj nas o ofertę na badanie Twojego znaku.

 

Najczęstsze błędy popełniane przy sprawdzaniu dostępności nazwy

Najczęstszymi błędami przy sprawdzaniu, czy nazwa jest zastrzeżona są:

 1. Weryfikacja nazwy tylko w Google – bowiem dana nazwa może nie wyświetlać w wynikach wyszukiwania Google, a być mimo tego zarejestrowana jako znak towarowy. Ponadto, korzystając w wyszukiwarki patrzy się zazwyczaj tylko na pierwszych kilka stron wyników wyszukiwania, szczególnie jeśli wyników wyszukiwania jest bardzo dużo. Tymczasem, świeżo założone strony internetowe często nie są jeszcze odpowiednio zindeksowane i pozycjonowane, i nie wyświetlają się „u góry” wyników wyszukiwania Google. Wyszukiwarka Google nie jest więc dobrym urządzeniem by sprawdzić zastrzeżenie nazwy.
 2. Szukanie nazwy tylko w wyszukiwarce UPRP – bowiem nazwa ta może być przecież chroniona jako znak towarowy Unii Europejskiej, którego wyszukiwarka UPRP nie znajdzie. Ponadto, wyszukiwarka UPRP nie wyszukuje nazw firm zarejestrowanych w CEIDG czy KRS.
 3. Sprawdzenie znaku towarowego tylko na identyczność – bowiem na przeszkodzie legalnego używania danej nazwy nie stoją tylko znaki towarowe wcześniejsze identyczne, ale także podobne. Przykładowo, jeśli nasza nazwa to „KOKOBELLE”, a istnieje już znak towarowy „COCOBELLA” zarejestrowany dla identycznych lub podobnych towarów lub usług co nasze, to taki znak może stać na przeszkodzie używania nazwy „KOKOBELLE”.
 4. Brak porównania towarów i usług – bowiem znaki towarowe identyczne mogą zupełnie ze sobą nie kolidować – w przypadku gdy mają odmienne wykazy towarów i usług.

 

Kiedy mamy do czynienia z kolizją nazw?

O kolizji znaków towarowych możemy mówić, gdy odbiorca (konsument) może się pomylić i uznać że towary / usługi opatrywane daną nazwą (znakiem towarowym) pochodzą od innego przedsiębiorcy.

Dokonując oceny bierze się pod uwagę:

 • zakres działalności danej firmy  – jeśli podstawą kolizji jest nazwa firmy, tj. prawo do firmy;
 • zakres identyczności lub podobieństwa towarów i usług wykaz towarów – jeśli podstawą kolizji jest wcześniejszy znak towarowy.

Ocena, czy nazwy ze sobą kolidują nie jest prostym zadaniem. Błędna ocena może prowadzić do wyboru „niebezpiecznej” nazwy i dużego ryzyka w prowadzeniu biznesu, mogącego doprowadzić nawet do sporu sądowego. Dlatego przeprowadzenie badania, by sprawdzić czy znak towarowy jest zastrzeżony najlepiej powierzyć specjaliście – rzecznikowi patentowemu.

 

Sprawdzamy, czy dana nazwa jest zastrzeżona. Prowadzimy badania znaków towarowych na identyczność i podobieństwo.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej