mgr inż. Barbara Suszczewicz

mgr inż. Barbara Suszczewicz

Europejski rzecznik patentowy, polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik EUIPO

Pracuje w języku polskim i angielskim. Biegle posługuje się również językiem niemieckim i francuskim.

Absolwentka podstawowego kursu europejskiego prawa patentowego organizowanego przez Center for International Intellectual Property Studies Uniwersytetu w Strasbourgu, a także kursu z zakresu prawa autorskiego CopyrightX organizowanego przez Harvard Law School.

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Warszawskiego.

Członkini Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi) oraz International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Inżynier. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Polski rzecznik patentowy i profesjonalny pełnomocnik EUIPO od 2016 roku.

Barbara zdała Europejski Egzamin Kwalifikacyjny EQE i została Europejskim Rzecznikiem Patentowym w 2019 roku.