Nowa fala wyłudzeń płatności od zgłaszających znaki towarowe do UPRP

Nowa fala wyłudzeń płatności od zgłaszających znaki towarowe do UPRP

Uwaga! 
Nowa fala wyłudzeń płatności od zgłaszających znaki towarowe do UPRP:
Oszuści wysyłają wiadomość e-mail, w imieniu Urzędu Patentowego RP, z fałszywego adresu centrum.kontaktowe@urzadpatentowy.gov.pl, wzywając do wniesienia opłat za rejestrację.

Urząd Patentowy nigdy nie wzywa do płatności drogą e-mailową. Nigdy też nie wyznacza terminów płatności na „dzisiaj” – tak jak ma to miejsce w przykładowej fałszywej wiadomości.

przykład fałszywego e-maila

Zobacz również

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej