Szanowni Państwo,

Jestem rzecznikiem patentowym od ponad 40 lat. Przez te lata nieustannie podnosiłem swoje kwalifikacje, zdobywając kolejno uprawnienia do reprezentowania Klientów przed odpowiednimi organami w Polsce i Europie. Jestem także Europejskim Rzecznikiem Patentowym.
Romuald Suszczewicz

mgr inż. Romuald Suszczewicz

założyciel Kancelarii, europejski rzecznik patentowy, polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik EUIPO
Polski i europejski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik EUIPO, właściciel Kancelarii Patentowej Patentbox. Posiada ponad czterdziestoletni staż w prowadzeniu spraw własności przemysłowej. Jest pełnomocnikiem występującym przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach niemalże 900 wzorów wspólnotowych i prawie 300 znaków towarowych.

mgr inż. Barbara Suszczewicz

europejski rzecznik patentowy, polski rzecznik patentowy,
profesjonalny pełnomocnik EUIPO

Polski i europejski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik EUIPO. Pracuje w języku polskim i angielskim. Biegle posługuje się również językiem niemieckim i francuskim. Absolwentka podstawowego kursu europejskiego prawa patentowego organizowany przez Center for International Intellectual Property Studies Uniwersytetu w Strasbourgu, a także kursu z zakresu prawa autorskiego CopyrightX organizowanego przez Harvard Law School. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.