Szanowni Państwo,

Jestem rzecznikiem patentowym od ponad 40 lat. Przez te lata nieustannie podnosiłem swoje kwalifikacje, zdobywając kolejno uprawnienia do reprezentowania Klientów przed odpowiednimi organami w Polsce i Europie. Jestem także Europejskim Rzecznikiem Patentowym.
Romuald Suszczewicz

mgr inż. Romuald Suszczewicz

założyciel Kancelarii, polski i europejski rzecznik patentowy
Polski i europejski rzecznik patentowy, profesjonaly pełnomocnik EUIPO, właściciel Kancelarii Patentowej Patentbox. Posiada ponad czterdziestoletni staż w prowadzeniu spraw własności przemysłowej. Jest pełnomocnikiem występującym przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach niemalże 900 wzorów wspólnotowych i prawie 300 znaków towarowych.

mgr inż. Barbara Suszczewicz

rzecznik patentowy

Z Kancelarią Patentową Patentbox związana od 2012 roku. Ukończyła szereg szkoleń i kursów z dziedziny prawa własności intelektualnej. Zdała egzamin wstępny European Qualifying Examination w Europejskim Urzędzie Patentowym. Pracuje w języku polskim i angielskim. Biegle posługuje się również językiem niemieckim i francuskim.