Wykaz towarów znaku towarowego – istotne kwestie

Wykaz towarów znaku towarowego – istotne kwestie

1. Od liczby klas towarowych, w których zawarte są poszczególne towary i usługi, zależą koszty zgłoszenia i rejestracji znaku towarowego.

 

Przykład 1

Pan Mirek chce chronić swój znak towarowy ABC tylko dla walizek w klasie 18, a więc w jednej klasie. Opłata za zgłoszenie znaku do UPRP wyniesie 400 zł*. Opłata za „rejestrację” znaku, czyli pierwszy 10-letni okres ochronny również wyniesie 400 zł + 90 zł za publikację*.

 

Przykład 2

Pan Sławek chce chronić swój znak towarowy XYZ dla toreb i plecaków w klasie 18 oraz dla usług sprzedaży detalicznej toreb, plecaków i walizek w klasie 35. Łącznie więc w dwóch klasach. Opłata za zgłoszenie znaku do UPRP wyniesie 640 zł (bo są 2 klasy, a opłata za zgłoszenie za każdą kolejną klasę towarową powyżej pierwszej, to 120 zł)*. Opłata za „rejestrację” znaku, czyli pierwszy 10-letni okres ochronny wyniesie 800 zł (400 zł za każda klasę) + 90 zł za publikację*.

 

*wskazane koszty obejmują jedynie opłaty urzędowe – bez honorarium pełnomocnika.

 

 

2. Po zgłoszeniu nie da się dodać do znaku kolejnych towarów ani usług

 

Przykład:

Jeżeli pan Mirek zarejestruje swój znak towarowy  „ABC” dla walizek w klasie 18, a po 2 latach od rejestracji znaku stwierdzi, że chciałby dodać również sprzedaż walizek w klasie 35, to nie może dodać tej usługi w ramach już zarejestrowanego znaku towarowego „ABC”. Pan Mirek może zgłosić, nowy, kolejny znak „ABC” – tym razem dla usług sprzedaży walizek w klasie 35. Koszty takiego zgłoszenia będą większe, niż gdyby zgłosił znak w szerszym zakresie od razu.

 

3. Naruszenie prawa na znak ma miejsce, gdy ktoś używa identycznego lub myląco podobnego oznaczenia dla towarów identycznych lub podobnych.

 

Przykład 1

Pan Mirek ma zarejestrowany znak „ABC” dla walizek.

Pani Halina zarejestrowała znak „ABC” dla lodów i sorbetów w klasie 30.

Co do zasady – Pan Mirek nie będzie mógł w takiej sytuacji sprzeciwić się używaniu znaku „ABC” przez panią Halinę, ponieważ lody i sorbety nie są podobne do walizek.

 

Przykład 2

Pan Mirek zarejestrował znak „ABC” dla walizek w klasie 18.

Później, pani Jola zgłosiła do UPRP znak „ABC” dla usług sprzedaży walizek w klasie 35.

Pan Mirek może skutecznie sprzeciwić się zgłoszeniu znaku „ABC” przez panią Jolę oraz sprzeciwić się używaniu przez nią z znaku towarowego „ABC” dla sklepu z walizkami – bowiem konsumenci mogliby uznać, że sklep z walizkami „ABC” jest sklepem firmowym marki walizek „ABC” pana Mirka.

 

Przykład 3

Pan Sławek zarejestrował znak „XYZ” dla toreb i plecaków – w klasie 18 oraz usług sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, toreb, plecaków i walizek – w klasie 35.

Później, pani Jola zgłosiła do UPRP znak „XYZ” dla  etui na wizytówki, małych damskich torebek, portfeli i rączek do walizek w klasie 18.

Pan Sławek może skutecznie sprzeciwić się zgłoszeniu znaku „XYZ” przez panią Jolę oraz sprzeciwić się używaniu przez nią znaku towarowego „XYZ” dla etui na wizytówki, małych damskich torebek, portfeli i rączek do walizek, ponieważ są to towary bardzo podobne do towarów oraz usług znaku „XYZ” pana Sławka.

 

 

4. Po upływie 5 lat od rejestracji znaku  prawo na znak może być wygaszone, jeśli znak nie był używany dla towarów lub usług, dla jakich jest chroniony.

 

Właściciel znaku winien go używać dla towarów i usług, dla jakich jest chroniony. W przeciwnym wypadku po 5 latach* od daty rejestracji znaku, na wniosek dowolnej osoby, prawo na znak może zostać wygaszone w zakresie tych towarów lub usług, dla jakich jego właściciel nie wykaże rzeczywistego używania. Właściciel znaku może zostać obciążony kosztami postępowania wygaszeniowego. Dlatego nie opłaca się zgłaszać znaku dla zbyt szerokiego wykazu towarów.

 

*Okres 5-letni obowiązuje w krajach UE. Na przykład w Chinach są to 3 lata.

 

Przykład

Pani Halina zarejestrowała znak „ABC” dla lodów i sorbetów w klasie 30 oraz dla mebli w klasie 20.

Od początku działalności pani Halina oferowała pod znakiem „ABC” tylko lody owocowe. Po 7 latach od uzyskania przez panią Halinę ochrony na znak ABC, pan Jacek złożył do UPRP wniosek o wygaszenie prawa na znak „ABC” pani Haliny w zakresie mebli w klasie 20.

Pani Halina nie mogła udowodnić rzeczywistego używania znaku „ABC” dla mebli w ostatnich 5 latach i jej prawo na jej znak zostało wygaszone w odniesieniu do klasy 20. Pani Halina została obciążona kosztami postępowania. Prawo na znak zostało utrzymane w zakresie lodów i sorbetów w klasie 30.

 

5. Samodzielny wybór towarów i usług – bez pomocy rzecznika patentowego – może skończyć się błędnym wyborem, który w konsekwencji doprowadzi do, na przykład, wygaszenia znaku;

 

Przykład:

Pan Robert prowadzi sklep „Bajka”, w którym sprzedaje odzież, obuwie, torby i plecaki sportowe różnych producentów w sklepie stacjonarnym. Pan Mirek nie jest producentem żadnych towarów. Pan Robesrt inwestuje w reklamę swojego sklepu – jego reklamy można usłyszeć w radiu i zobaczyć na bilboardach w centrum miasta. Rozdaje też długopisy i notesy z logo sklepu.

 

Pan Robert zarejestrował znak towarowy „Bajka” dla:

– toreb i plecaków – w klasie 18;

– odzieży i obuwia – w klasie 25;

– usług reklamy i marketingu w klasie 35.

 

Pan Robert dokonał błędnej rejestracji swojego znaku. Dlaczego?

  1. Pan Robert jedynie sprzedaje odzież, obuwie, torby i plecaki różnych producentów w klepie pod marką „Bajka”, ale sam nie oferuje towarów opatrzonych marką „Bajka”.
  2. Pan Robert nie prowadzi agencji reklamowej i nie oferuje pod marką „Bajka” usług reklamy i marketingu. Fakt, że sam reklamuje swój sklep, nie oznacza, że świadczy usługi reklamy i marketingu.

 

Jeśli minęło 5 lat od daty rejestracji znaku „Bajka”, to prawo na ten znak jest w całości podatne na wygaszenie, na wniosek osoby trzeciej.

 

Prawidłowy wykaz dla znaku „Bajka” pana Roberta to: usługi sprzedaży odzieży, obuwia, toreb i plecaków – w klasie 35.

 

 

Jak widać – wybór odpowiednich towarów i usług dla znaku towarowego jest niezwykle istotny. Dlatego warto zlecić opracowanie wykazu towarów i usług profesjonaliście – rzecznikowi patentowemu.

 

 

 

 

Zobacz również

Jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Jak i gdzie sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona? Wyszukiwarki znaków towarowych.

czytaj więcej

Jak zastrzec nazwę firmy?

Możliwe jest zastrzeżenie nazwy firmy w urzędzie patentowym – jako znaku towarowego

czytaj więcej

Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego design, można chronić prawnie – jako wzór przemysłowy. Zobacz przykłady wzorów przemysłowych

czytaj więcej