Z jakiej ochrony korzysta fragment niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego?

Z jakiej ochrony korzysta fragment niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego?

W dniu 28 października 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne, które pojawiły się w sporze pomiędzy spółką Ferrari SpA a spółką Mansory Design & Holding GmbH oraz WH (członkiem zarządu pozwanej spółki), w ramach którego chodziło o naruszenie praw wynikających z niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, tj. zewnętrznego wyglądu modelu Ferrari – FXX K, a dokładniej jego części w postaci „elementu maski w kształcie litery „V”, wystającego pośrodku z tego elementu i umieszczonego wzdłużnie elementu w kształcie płetwy nazywany „strake”, zintegrowanego ze zderzakiem dwuwarstwowego spojlera przedniego i środkowego oraz pionowego mostku łączącego przedni spojler z maską”*.

Ferrari opublikował wizerunek modelu FXX K w gazecie, jednak nie powoływał się w spornym postępowaniu na ochronę całego niezarejestrowanego wzoru (tj. całego modelu auta), lecz jedynie na ochronę jego fragmentu, tj. elementu nadwozia. Ferrari przegrywał sprawę w kolejnych instancjach z prędkością godną swoich najnowszych modeli.

Sprawa dotarła do Bundesgerichtshof (Federalnego Trybunał Sprawiedliwości), gdzie pojawiło się kilka wątpliwości, więc zwrócono się do TSUE z dwoma pytaniami:

  1. Czy ujawniając obrazu całego produktu (wzoru) mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych części produktu?
  2. A jeżeli tak, to jakie kryterium należy przyjąć w ramach indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego przy ustalaniu całościowego wrażenia – w przypadku fragmentu tego wzoru?

TSUE odpowiedział twierdząco na pierwsze pytanie, jednak postawił przy tym pewien wymóg – część opublikowanego produktu lub część składowa produktu złożonego musi być wyraźnie rozpoznawalna.

Odpowiadając natomiast na pytanie drugie, TSUE wskazał, że oceniając indywidualny charakter części produktu lub części składowej produktu złożonego, należy sprawdzić, czy części te są wyraźnie wyodrębnione „dzięki liniom, konturom, kolorystyce, kształtom lub specjalnej teksturze”*.

Wyjaśnienia TSUE otworzyły drogę do zapewnienia bardziej przejrzystej ochrony tylko dla części niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. TSUE w pewnym zakresie zrównał wymogi dla ochrony części niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych z ochroną części zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

 

*Cytaty pochodzą z Wyroku TSUE z dnia28 października 2021 r. C-123/20

Zobacz również

Znak TM — czym jest i co oznacza?

Przy nazwach brandów i logotypach często możemy spotkać symbole ® albo TM. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że mają one tożsame znaczenie – w rzeczywistości tak nie jest. Czym się różnią i jak można ich używać? Wyjaśniamy!

czytaj więcej

Co nie może być znakiem towarowym? 

Znakiem towarowym nie może być, co do zasady design produktu. Zdecydowanie jako znak towarowy nie można chronić rozwiązania techicznego (do tego służą patenty).

Ponadto, istenieje obszerny katalog powodów, dla którego Urząd Patentowy może odmówić udzielenia ochrony na znak – np. jeśli jest on zbyt mało charakterystyczny lub jeśli jest opisowy.

czytaj więcej

Wykaz towarów znaku towarowego – istotne kwestie

Wybór odpowiednich towarów i usług dla znaku towarowego jest niezwykle istotny. Ma on wpływ na koszty i na zakres ochrony znaku.

Naruszenie prawa na znak ma miejsce, gdy ktoś używa identycznego lub myląco podobnego oznaczenia dla towarów identycznych lub podobnych..

Po upływie 5 lat od rejestracji znaku  prawo na znak może być wygaszone, jeśli znak nie był używany dla towarów lub usług, dla jakich jest chroniony.

czytaj więcej