Z jakiej ochrony korzysta fragment niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego?

Z jakiej ochrony korzysta fragment niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego?

W dniu 28 października 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne, które pojawiły się w sporze pomiędzy spółką Ferrari SpA a spółką Mansory Design & Holding GmbH oraz WH (członkiem zarządu pozwanej spółki), w ramach którego chodziło o naruszenie praw wynikających z niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, tj. zewnętrznego wyglądu modelu Ferrari – FXX K, a dokładniej jego części w postaci „elementu maski w kształcie litery „V”, wystającego pośrodku z tego elementu i umieszczonego wzdłużnie elementu w kształcie płetwy nazywany „strake”, zintegrowanego ze zderzakiem dwuwarstwowego spojlera przedniego i środkowego oraz pionowego mostku łączącego przedni spojler z maską”*.

Ferrari opublikował wizerunek modelu FXX K w gazecie, jednak nie powoływał się w spornym postępowaniu na ochronę całego niezarejestrowanego wzoru (tj. całego modelu auta), lecz jedynie na ochronę jego fragmentu, tj. elementu nadwozia. Ferrari przegrywał sprawę w kolejnych instancjach z prędkością godną swoich najnowszych modeli.

Sprawa dotarła do Bundesgerichtshof (Federalnego Trybunał Sprawiedliwości), gdzie pojawiło się kilka wątpliwości, więc zwrócono się do TSUE z dwoma pytaniami:

  1. Czy ujawniając obrazu całego produktu (wzoru) mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych części produktu?
  2. A jeżeli tak, to jakie kryterium należy przyjąć w ramach indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego przy ustalaniu całościowego wrażenia – w przypadku fragmentu tego wzoru?

TSUE odpowiedział twierdząco na pierwsze pytanie, jednak postawił przy tym pewien wymóg – część opublikowanego produktu lub część składowa produktu złożonego musi być wyraźnie rozpoznawalna.

Odpowiadając natomiast na pytanie drugie, TSUE wskazał, że oceniając indywidualny charakter części produktu lub części składowej produktu złożonego, należy sprawdzić, czy części te są wyraźnie wyodrębnione „dzięki liniom, konturom, kolorystyce, kształtom lub specjalnej teksturze”*.

Wyjaśnienia TSUE otworzyły drogę do zapewnienia bardziej przejrzystej ochrony tylko dla części niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. TSUE w pewnym zakresie zrównał wymogi dla ochrony części niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych z ochroną części zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

 

*Cytaty pochodzą z Wyroku TSUE z dnia28 października 2021 r. C-123/20

Zobacz również

Jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Jak i gdzie sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona? Wyszukiwarki znaków towarowych.

czytaj więcej

Jak zastrzec nazwę firmy?

Możliwe jest zastrzeżenie nazwy firmy w urzędzie patentowym – jako znaku towarowego

czytaj więcej

Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego design, można chronić prawnie – jako wzór przemysłowy. Zobacz przykłady wzorów przemysłowych

czytaj więcej