Porada prawno-techniczna

Porada prawno-techniczna

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów ochronie ich własności intelektualnej.

 

DORADZTWO W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Pomagamy naszym Klientom wybrać najlepszą strategię ochrony własności intelektualnej, świadczymy usługi doradztwa w sprawach nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego oraz wspieramy Klientów w sporach o własność intelektualną. Cennik uzależniony jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i nakładu czasowego na nią przeznaczonego.

 

DORADZTWO PATENTOWE

Doradzimy, czy pomysł Klienta można uważać za wynalazek i ubiegać się o ochronę patentową, czy też warto chronić jego wygląd (design) jako wzór przemysłowy i czy rozwiązanie Klienta może być traktowane jako utwór i być przedmiotem prawa autorskiego, a może wszystko na raz? Szeroko pojęte doradztwo patentowe to jedna z ważniejszych usług w ofercie naszej Kancelarii.

Przed przystąpieniem do procedur urzędowych warto umówić się na konsultację i uzyskać poradę prawno – techniczną rzecznika patentowego, aby dowiedzieć się, jak najskuteczniej zabezpieczyć swoje rozwiązanie oraz żeby wybrać odpowiednią strategię czasową i terytorialną ochrony.

 

WSPARCIE W SPORZE O WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ

Udzielamy naszym Klientom porad: jakie działania podjąć w sytuacji, gdy ktoś narusza ich patent, zarejestrowany znak albo design, lub popełnia czyn nieuczciwej konkurencji. W pierwszej kolejności, na zlecenie Klienta, dokładnie analizujemy stan faktyczny sprawy. Następnie prezentujemy i omawiamy możliwe scenariusze działania. Często zasadne jest sporządzenie i wysłanie do naruszyciela wezwania do zaniechania nielegalnych działań. Jeśli wezwanie nie poskutkuje, możemy sporządzić pozew i reprezentować naszego Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Z kolei jeśli to nasz Klient otrzyma wezwanie przedprocesowe lub pozew, dotyczące własności przemysłowej, praw autorskich lub nieuczciwej konkurencji, to nasza kancelaria może udzielić wsparcia w analizie sprawy, rozważyć możliwe scenariusze postępowania i wybrać najkorzystniejszą strategię obrony.

 

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Kancelarię patentową PATENTBOX prowadzą rzecznicy patentowi. W naszej kancelarii prawa patentowego są też obecni prawnicy, w tym radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i wspierający rzeczników patentowych.

Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, w tym usług doradztwa patentowego.

Aby zdobyć uprawnienia rzecznika patentowego należy ukończyć studia wyższe, a następnie trzeba odbyć 3-letnią aplikację rzecznikowską. Po ukończeniu aplikacji należy zdać egzamin państwowy, który weryfikuje wiedzę w zakresie prawa i techniki. Proces ten pozwala rzecznikowi patentowemu na zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Rzecznicy patentowi z naszej Kancelarii mają tytuł inżyniera. Ich wykształcenie pozwala im na lepsze zrozumienie i doradzenie Klientowi w zakresie zagadnień technicznych, w tym ochrony patentowej rozwiązań o charakterze mechanicznym lub IT.

 

ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  • doradztwo patentowe,
  • planowanie strategii ochrony przedmiotów własności intelektualnej (wynalazków, designów, marek, know-how),
  • analiza otrzymanego przez Klienta od podmiotu trzeciego wezwania do zaniechania naruszeń i związanego z nim stanu faktycznego, rekomendacja co do dalszych działań, sporządzanie odpowiedzi, prowadzenie negocjacji i sporów.

Opisz nam Twój problem – wrócimy do Ciebie z ofertą.

 

Nasze usługi

Może zainteresują Cie również nasze nastepujące usługi:

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Monitoring znaku towarowego

Monitoruj, czy ktoś nie próbuje zarejestrować na siebie Twojego znaku towarowego