Wzory przemysłowe (design)

Wzory przemysłowe (design)

Wzory przemysłowe oraz zarejestrowane wzory wspólnotowe (designy) 

Zarejestrowanym wzorem wspólnotowym chroni się wygląd przedmiotu, jego wzornictwo, design. We wzorze przemysłowym nie są chronione rozwiązania techniczne (te mogą być chronione np. patentem). Chronione jest tylko to, co widać na rysunkach/ zdjęciach.

 1. Zgłoszenie do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.
 2. Ochronę uzyskuje się w odniesieniu do terytorium całej Unii Europejskiej.
 3. Ochrona trwa maksymalnie 25 lat. Co 5 lat należy wnosić opłaty za kolejne okresy ochronne.
 4. Jeśli procedura zgłoszeniowa przebiega bezproblemowo i EUIPO nie ma uwag do zgłoszenia, to decyzja o rejestracji wzoru wspólnotowego wydawana jest przez EUIPO po około 10 – 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. W zgłoszeniu należy podać twórcę/ów wzoru (imię i nazwisko).
 6. Wzór nie może być starszy niż rok. Jeśli był upubliczniony przez zgłaszającego dawniej niż rok przed zgłoszeniem, uda się go zarejestrować i otrzymać certyfikat, lecz ta rejestracja będzie podatna na unieważnienie, a zatem nieprzydatna w dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu naruszeń wzoru. Jeśli wzór był upubliczniony przez zgłaszającego dawniej niż rok przed zgłoszeniem, rekomendujemy „odświeżenie” designu i zgłoszenie takiej odświeżonej wersji. Jeśli był udostępniony publicznie przed zgłoszeniem przez kogokolwiek innego prócz zgłaszającego – wzór również traci nowość w rozumieniu przepisów.
 7. Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.
 8. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.
 9. Nie stosuje się opisu wzoru. Chronione jest to, co widać na wizerunkach wzoru załączonych do zgłoszenia (max. 7 w jednolitej technice). Wzór jest chroniony niezależnie od skali i przeznaczenia (czyli np breloczek, przycisk do papieru czy rzeźba w kształcie i kolorze wzoru też będzie naruszać prawo z rejestracji wzoru)
 10. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach.

 

Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

 • dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych polskich, zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ochrona w całej UE), dokonywanie rejestracji międzynarodowych wzorów przemysłowych,
 • dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych w wybranych krajach Świata – we współpracy z kancelariami zagranicznymi,
 • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń zarejestrowanych wzorów przemysłowych i prowadzenie spraw spornych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie,
 • przygotowanie dokumentów cesji i umów licencyjnych w odniesieniu do zarejestrowanych wzorów przemysłowych.

Pozostałe usługi

Cieszymy się wieloletnim zaufaniem licznego grona Klientów, między innymi przedsiębiorstw, których loga widnieją na niniejszej stronie.

Badanie znaku

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów