Badanie znaku towarowego

Badanie znaku towarowego

CEL BADANIA ZNAKU TOWAROWEGO

 

Przed zgłoszeniem znaku towarowego

Warto sprawdzić czy znak ma szanse uzyskać ochronę, czyli sprawdzić czy:

  • występują przeszkody bezwzględne do uzyskania ochrony na znak (tzn. czy urząd może odmówić udzielenia ochrony znaku „z urzędu”),
  • istnieją znaki wcześniejsze, które kolidują z badanym znakiem, a w efekcie mogą stanowić przeszkodę nie tylko jego rejestracji, ale również i legalnego używania tego znaku.

Badanie znaku towarowego może uchronić przed niepotrzebnym wydaniem pieniędzy na zgłoszenie obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia.

Badanie znaku towarowego nie jest obowiązkowe, lecz rekomendowane.

 

Przed wprowadzeniem nowej marki lub nazwy firmy

Takie badanie znaku towarowego warto przeprowadzić też przed wprowadzeniem nowej marki produktu/usługi lub nowej nazwy firmy.

Badanie znaku towarowego powie, czy istnieją znaki wcześniejsze z którymi używanie naszej marki lub nazwy będzie kolidować – bo w takim przypadku właściciel znaku wcześniejszego może przeciwstawić się używaniu naszej marki / nazwy. Przeciwstawienie się używaniu polega przede wszystkim na wstąpieniu na drogę postępowania cywilnego i dochodzenia roszczeń (np. zaniechanie używania, odszkodowanie, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, itp) – przed sądem.

 

 

ZAKRES BADANIA ZNAKU TOWAROWEGO

Nie wystarczy skorzystać z wyszukiwarki UPRP.

 

W Polsce chronione są bowiem trzy grupy znaków towarowych:

  • polskie(rejestracja w UPRP),
  • unijne (rejestracja w EUIPO),
  •  z rejestracji międzynarodowej, których ochronę uznał UPRP lub EUIPO (rejestracja w WIPO).

Żeby w pełni zbadać znak towarowy na terytorium Polski, trzeba przeszukać wszystkie ww. trzy grupy znaków.

 

JAK PROWADZONE JEST BADANIE ZNAKU TOWAROWEGO?

Badania znaku towarowego prowadzone są przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie do ich realizowania, a ich wyniki i wnioski każdorazowo weryfikowane są przez rzecznika patentowego. Ryzyko kolizji ze znakami wcześniejszymi oceniamy na bazie naszego doświadczenia, znajomości praktyki UPRP i EUIPO oraz orzecznictwa.

Nasza kancelaria patentowa korzysta z komercyjnego oprogramowania, które ma dostęp do niezbędnych baz i operuje algorytmami wyszukującymi znaki podobne – w różnym stopniu podobieństwa. Dostęp do tego oprogramowania jest odpłatny.

Przeprowadzenie badania znaku towarowego, jego weryfikacja oraz sporządzenie sprawozdania wiąże się z kilkugodzinnym nakładem pracy.  Badanie i wnioski weryfikowane są przez rzecznika patentowego z wieloletnim doświadczeniem.

 

BADANIE ZNAKU TOWAROWEGO NA PODOBIEŃSTWO

Nie wystarczy przeprowadzić badania znaku towarowego na identyczność. Wcześniejszy znak może stanowić przeszkodę używania naszego znaku nawet wówczas gdy jest tylko podobny, a nawet chroniony dla towarów jedynie podobnych do naszych. Dlatego konieczne jest badanie znaku towarowego również na podobieństwo.

 

PRZYKŁAD 1

Wyobraźmy sobie, że istnieje wcześniejszy znak KLIK chroniony na jogurty. Nagle, na półkach sklepowych pojawia się kefir CLICK.

Towary są różne, prawda?

Oznaczenia: KLIK i CLICK są rożne – nie wyglądają tak samo.

A jednak ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd jest bardzo wysokie: jogurty i kefiry to towary bardzo podobne, zwykle produkowane przez tych samych producentów i sąsiadujące ze sobą na półkach sklepowych lodówek. Słowa KLIK i CLICK brzmią tak samo. W przypadku reklamy radiowej, czy marketingu szeptanego są nie do rozróżnienia. Przeciętny konsument, który zna jogurty KLIK i usłyszy o kefirach CLICK z pewnością uzna, że pochodzą od tego samego producenta. Stąd już krótka droga do kosztownego sporu.

A zatem mamy kolizję, której badanie znaku KLIK tylko na identyczność by nie zidentyfikowało.

 

PRZYKŁAD 2

Jeśli zaczęlibyśmy oferować jogurty marki DANONE NOWAK to czy rozsądnym byłoby sądzić, że właściciel marki jogurtów DANONE nie sprzeciwi się naszym działaniom? Jasne, że nie. A przecież znaki DANONE NOWAK i DANONE nie są identyczne!

Słyszeliśmy o sytuacji, gdzie para-kancelaria, w darmowym badaniu, wskazała Klientowi, że badany znak jest wprawdzie zajęty, ale dodanie do znaku nazwiska Klienta rozwiązuje problem kolizji. Badanie nie było podpisane przez rzecznika patentowego ani nawet prawnika. Klient został zachęcony do zgłoszenia rozbudowanego o nazwisko znaku ( = zarobek dla para-kancelarii).

Dodanie nazwiska nie wystarczy do uniknięcia kolizji. Rekomendacja z darmowego badania mogła narazić Klienta na kosztowne spory na drodze administracyjnej (sprzeciw do zgłoszenia znaku) i cywilnej (pozew).

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Wynikiem badania znaku towarowego jest sprawozdanie z badań, w którym opisujemy ewentualne ryzyko związane z istnieniem znaków towarowych wcześniejszych oraz przedstawiamy rekomendację w zakresie używania i ochrony znaku Klienta na danym terytorium.

W sprawozdaniu wskazujemy czy naszym zdaniem:

– istnieją przeszkody bezwzględne do uzyskania ochrony znaku  – tzn. czy urząd patentowy może odmówić udzielenia ochrony na znak towarowy,

– istnieją znaki wcześniejsze, które kolidują z badanym znakiem, a w efekcie mogą stanowić przeszkodę nie tylko jego rejestracji, ale również i legalnego używania na analizowanym terytorium,

oraz szacujemy szanse na uzyskanie ochrony przez znak.

 

 

ZAPYTAJ NAS O OFERTĘ

Zapytaj nas o ofertę na badanie Twojego znaku – napisz nam dla jakich towarów / usług i na jakim terytorium Twój znak będzie używany.

Nasze usługi

Może zainteresują Cię również nasze nastepujące usługi:

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów