Aktualności

Jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Jak i gdzie sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona? Wyszukiwarki znaków towarowych.

czytaj więcej

Jak zastrzec nazwę firmy?

Możliwe jest zastrzeżenie nazwy firmy w urzędzie patentowym – jako znaku towarowego

czytaj więcej

Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego design, można chronić prawnie – jako wzór przemysłowy. Zobacz przykłady wzorów przemysłowych

czytaj więcej

Co chroni patent?

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

czytaj więcej

Na czym polega i ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Zakładając, że proces jest całkowicie bezproblemowy, całość postępowania, od zgłoszenia znaku towarowego do daty jego rejestracji, zazwyczaj trwa około 6 miesięcy.

czytaj więcej

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej

Czy lepiej zarejestrować znak towarowy słowny czy logo?

Aby jak najlepiej, kompleksowo chronić swą markę, warto zdecydować się na zgłoszenie dwóch znaków towarowych: słownego i słowno-graficznego. Jeśli często używamy samej grafiki (np. sygnetu), bez żadnego napisu, warto zarejestrować również taką grafikę jako znak towarowy graficzny.

czytaj więcej

Walidacja patentu — czym jest i co warto o niej wiedzieć?

Patent Europejski, gdy zostanie udzielony, jest niejako „zawieszony w próżni”:. Aby sprawić by ten patent zaczął obowiązywać w danym kraju, w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od daty publikacji B1 należy dokonać walidacji tego patentu w wybranym kraju.

czytaj więcej

Jakie są rodzaje znaków towarowych?

Znakiem towarowym może być nazwa, logo, kształt a nawet dźwięk! Z artykułu dowiesz się jakie są rodzaje znaków towarowych.

czytaj więcej

Znak TM — czym jest i co oznacza?

Przy nazwach brandów i logotypach często możemy spotkać symbole ® albo TM. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że mają one tożsame znaczenie – w rzeczywistości tak nie jest. Czym się różnią i jak można ich używać? Wyjaśniamy!

czytaj więcej

Co nie może być znakiem towarowym? 

Znakiem towarowym nie może być, co do zasady design produktu. Zdecydowanie jako znak towarowy nie można chronić rozwiązania techicznego (do tego służą patenty).

Ponadto, istenieje obszerny katalog powodów, dla którego Urząd Patentowy może odmówić udzielenia ochrony na znak – np. jeśli jest on zbyt mało charakterystyczny lub jeśli jest opisowy.

czytaj więcej

Wykaz towarów znaku towarowego – istotne kwestie

Wybór odpowiednich towarów i usług dla znaku towarowego jest niezwykle istotny. Ma on wpływ na koszty i na zakres ochrony znaku.

Naruszenie prawa na znak ma miejsce, gdy ktoś używa identycznego lub myląco podobnego oznaczenia dla towarów identycznych lub podobnych..

Po upływie 5 lat od rejestracji znaku  prawo na znak może być wygaszone, jeśli znak nie był używany dla towarów lub usług, dla jakich jest chroniony.

czytaj więcej

Wykaz towarów znaku towarowego – podstawowe informacje

Jeśli chcemy ubiegać się o ochronę znaku, to w pierwszej kolejności sprawą najwyższej wagi jest sporządzenie prawidłowego i wyczerpującego wykazu towarów i usług, gdyż do raz zgłoszonego znaku nie można już dodać kolejnych towarów/usług.

Znaki nie są chronione „dla klas” – nie wystarczy w zgłoszeniu podać numerów klas. Znaki chronione są dla konkretnych towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu.

czytaj więcej

Fałszywe upomnienia i świadectwa walidacji

Ostrzegamy przed nową formą wyłudzeń płatności. Tym razem oszuści rozsyłają fałszywe upomnienie od UPRP oraz świadectwo migracji.

czytaj więcej

Dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów

Komisja Europejska oferuje dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego MŚP to 1 500,00 EUR.

czytaj więcej

Jak skutecznie nabyć prawa autorskie do logo?

Opłacenie faktury za projekt loga nie oznacza przeniesienia praw autorskich. Te musza zostać przeniesione pisemną umową wskazującą pola eksploatacji.

czytaj więcej

UWAGA na „migrację” – oszuści wzięli na celownik właścicieli zarejestrowanych znaków

Ostrzegamy przed nową formą wyłudzeń płatności. Tym razem oszuści rozsyłają fałszywe upomnienie od UPRP oraz świadectwo migracji.

czytaj więcej

Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać NDA (non-disclosure agreement)? – O tajemnicy zawodowej słów kilka.

Rzecznika patentowego obowiązuje tzw. tajemnica zawodowa, nazywana też czasem „tajemnicą rzecznikowską”.

czytaj więcej

Dlaczego badanie znaku towarowego przez PATENTBOX kosztuje, skoro w internecie są oferty darmowych badań?

Badania prowadzone są przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie do ich realizowania, a ich wyniki i wnioski każdorazowo weryfikowane są przez rzecznika patentowego. Ryzyko kolizji ze znakami wcześniejszymi oceniamy na bazie naszego doświadczenia, znajomości praktyki UPRP i EUIPO oraz orzecznictwa.

czytaj więcej

Z jakiej ochrony korzysta fragment niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego?

Wyjaśnienia TSUE otworzyły drogę do zapewnienia bardziej przejrzystej ochrony tylko dla części niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. TSUE w pewnym zakresie zrównał wymogi dla ochrony części niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych z ochroną części zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

czytaj więcej

BP bez monopolu na kolor zielony

Sąd Najwyższy orzekł, że BP nie ma monopolu na używanie koloru zielonego dla stacji paliw w Polsce. W sprawie o sygnaturze IV CSKP 67/21 Sąd Najwyższy oddalił żądanie koncernu paliwowego BP, by polski podmiot posiadający szereg stacji paliw, których kolorystyka zbliżona jest to kolorystyki stacji BP oraz znaków towarowych BP, zaprzestał takiego oznaczania swoich stacji.

czytaj więcej

Nowa fala wyłudzeń płatności od zgłaszających znaki towarowe do UPRP

Uwaga! Nowa fala wyłudzeń płatności od zgłaszających znaki towarowe do UPRP:Oszuści wysyłają wiadomość e-mail, w imieniu Urzędu Patentowego RP, z fałszywego adresu centrum.kontaktowe@urzadpatentowy.gov.pl, wzywając do wniesienia opłat za rejestrację.

czytaj więcej

Czy można opatentować logo?

oga ani marki nie da się opatentować: Patenty udzielane są wyłącznie na wynalazki, czyli rozwiązania o charakterze technicznym, np. maszyny, związki chemiczne, sposoby produkcji.

Logo można jednak w łatwy i skuteczny sposób chronić prawem:

Logo może być chronione prawem ochronnym jako znak towarowy lub prawem z rejestracji jako wzór przemysłowy (design).

czytaj więcej