Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego design, można chronić prawnie – jako wzór przemysłowy.

Na wzory przemysłowe udziela się prawa z rejestracji. Natomiast nie ma czegoś takiego jak patent na wzór przemysłowy. Wzory przemysłowe sie rejestruje, lecz nie patentuje.

 

Czym są wzory przemysłowe — cechy charakterystyczne

Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Z kolei wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wzór przemysłowy można zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Taka rejestracja ważna będzie tylko w Polsce.

Aby chronić wzór przemysłowy w całej Unii Europejskiej należy zarejestrować go w EUIPO. Taki wzór nazywa się: Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy, a po angielsku Registered Community Design. To najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców forma ochrony designu.

Rejestracja wzoru przemysłowego nie chroni rozwiązań technicznych (te można chronić np. patentem). W zarejestrowanym wzorze przemysłowym chronione jest tylko to, co widać na rysunkach/ zdjęciach.

 

Jakie prawa wynikają z ochrony wzorów przemysłowych?

– Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.

– Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

– Chronione jest to, co widać na wizerunkach wzoru. Wzór wspólnotowy  jest chroniony niezależnie od skali i przeznaczenia (czyli np. breloczek, przycisk do papieru lub rzeźba w kształcie i kolorze wzoru też będzie naruszać prawo z rejestracji wzoru). Ochrona wzoru przemysłowego polskiego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

– Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody, na terytorium Unii Europejskiej. Właściciel zarejestrowanego wzoru przemysłowego polskiego ma takie prawo tylko w odniesieniu do terytorium Polski. Używanie wzoru obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach.

– Właściciel zarejestrowanego wzoru przemysłowego może dochodzić roszczeń z a tytułu naruszenia jego prawa przez osobę trzecią na drodze cywilnej – przed sądem.  Roszczenia obejmują m.in. żądanie zaniechania naruszeń, ale również roszczenia o charakterze majątkowym.

 

Przykłady wzorów przemysłowych

 

RCD-001929464-0004 RCD-003458918-0008 Rp.28331 RCD-015012995-0001

 

 

Różnice między wzorem przemysłowym a znakiem towarowym

 

ZNAK TOWAROWY UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANY WZÓR WSPÓLNOTOWY
⇒ Znakiem towarowym chronić można m.in.:

 • nazwę
 • logo
 • slogan
 • sygnał dźwiękowy
 • kolor
⇒ Wzorem wspólnotowym chronić można m.in.:

 • design produktu, np. mebla
 • wygląd opakowania
 • symbol graficzny
 • logo
 • kroje pisma typograficznego
⇒ Jako znak towarowy chronić można NAZWĘ ⇒ Rejestracja wzoru wspólnotowego nie obejmuje ew. zawartych w nim nazw lub napisów
⇒ Ochrona zawsze w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług ⇒ Zakres ochronny niezależny od rodzaju towaru
⇒ Brak wymogu nowości znaku ⇒ Wymóg nowości wzoru w dniu zgłoszenia
⇒ Bezproblemowa procedura rejestracji trwa ok. 6 miesięcy ⇒ Bezproblemowa procedura rejestracji trwa ok. 2 tygodnie
⇒ Min. opłata urzędowa za rejestrację: 850 EUR ⇒ Min. opłata urzędowa za rejestrację: 350 EUR
⇒ 10-letnie okresy ochronne, które można odnawiać „w nieskończoność” ⇒ Max. 25 lat ochrony, podzielone na 5-letnie okresy ochronne
⇒ płatności co 10 lat ⇒ płatności co 5 lat

 

Pomagamy w rejestracji wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

   

  Zobacz również

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej

  Wyłudzenia pieniędzy na publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach

  Po raz kolejny ostrzegamy przed wyłudzeniami płatności za publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach. Ostatnio pojawił się ich nowy typ – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

  Od 1 kwietnia 2024 r. zmienia się tabela opłat urzędowych EPO oraz obowiązywać zaczną nowe zniżki od opłat urzędowych (i to całego szeregu tych opłat!) dla mikroprzedsiębiorców sporadycznie dokonujących zgłoszeń wynalazków. Dowiedz się więcej czytając ten artykuł!

  czytaj więcej