Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego design, można chronić prawnie – jako wzór przemysłowy.

Na wzory przemysłowe udziela się prawa z rejestracji. Natomiast nie ma czegoś takiego jak patent na wzór przemysłowy. Wzory przemysłowe sie rejestruje, lecz nie patentuje.

 

Czym są wzory przemysłowe — cechy charakterystyczne

Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Z kolei wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wzór przemysłowy można zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Taka rejestracja ważna będzie tylko w Polsce.

Aby chronić wzór przemysłowy w całej Unii Europejskiej należy zarejestrować go w EUIPO. Taki wzór nazywa się: Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy, a po angielsku Registered Community Design. To najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców forma ochrony designu.

Rejestracja wzoru przemysłowego nie chroni rozwiązań technicznych (te można chronić np. patentem). W zarejestrowanym wzorze przemysłowym chronione jest tylko to, co widać na rysunkach/ zdjęciach.

 

Jakie prawa wynikają z ochrony wzorów przemysłowych?

– Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.

– Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

– Chronione jest to, co widać na wizerunkach wzoru. Wzór wspólnotowy  jest chroniony niezależnie od skali i przeznaczenia (czyli np. breloczek, przycisk do papieru lub rzeźba w kształcie i kolorze wzoru też będzie naruszać prawo z rejestracji wzoru). Ochrona wzoru przemysłowego polskiego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

– Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody, na terytorium Unii Europejskiej. Właściciel zarejestrowanego wzoru przemysłowego polskiego ma takie prawo tylko w odniesieniu do terytorium Polski. Używanie wzoru obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach.

– Właściciel zarejestrowanego wzoru przemysłowego może dochodzić roszczeń z a tytułu naruszenia jego prawa przez osobę trzecią na drodze cywilnej – przed sądem.  Roszczenia obejmują m.in. żądanie zaniechania naruszeń, ale również roszczenia o charakterze majątkowym.

 

Przykłady wzorów przemysłowych

 

RCD-001929464-0004 RCD-003458918-0008 Rp.28331 RCD-015012995-0001

 

 

Różnice między wzorem przemysłowym a znakiem towarowym

 

ZNAK TOWAROWY UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANY WZÓR WSPÓLNOTOWY
⇒ Znakiem towarowym chronić można m.in.:

 • nazwę
 • logo
 • slogan
 • sygnał dźwiękowy
 • kolor
⇒ Wzorem wspólnotowym chronić można m.in.:

 • design produktu, np. mebla
 • wygląd opakowania
 • symbol graficzny
 • logo
 • kroje pisma typograficznego
⇒ Jako znak towarowy chronić można NAZWĘ ⇒ Rejestracja wzoru wspólnotowego nie obejmuje ew. zawartych w nim nazw lub napisów
⇒ Ochrona zawsze w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług ⇒ Zakres ochronny niezależny od rodzaju towaru
⇒ Brak wymogu nowości znaku ⇒ Wymóg nowości wzoru w dniu zgłoszenia
⇒ Bezproblemowa procedura rejestracji trwa ok. 6 miesięcy ⇒ Bezproblemowa procedura rejestracji trwa ok. 2 tygodnie
⇒ Min. opłata urzędowa za rejestrację: 850 EUR ⇒ Min. opłata urzędowa za rejestrację: 350 EUR
⇒ 10-letnie okresy ochronne, które można odnawiać „w nieskończoność” ⇒ Max. 25 lat ochrony, podzielone na 5-letnie okresy ochronne
⇒ płatności co 10 lat ⇒ płatności co 5 lat

 

Pomagamy w rejestracji wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

   

  Zobacz również

  Prawo do nazwy domeny internetowej

  Tylko rejestracja znaku towarowego zapewni Ci prawo do nazwy domeny internetowej i umożliwi realne ściganie naruszeń. Zadbaj o zarejestrowanie nazwy Twojej domeny jako znaku towarowego.

  czytaj więcej

  Opisowa nazwa firmy lub marki to zły pomysł!

  Opisowe nazwy nie są unikalne i zazwyczaj nie nadają się do zarejestrowania jako znaki towarowe. Co więcej, utrudniają budowanie rozpoznawalności marki.

  czytaj więcej

  Sprawdzenie czy nazwa jest zastrzeżona – najczęstsze błędy

  Dowiedz się, jakie są najczęściej popełniane błędy przy sprawdzaniu czy nazwa jest zastrzeżona i przeczytaj jak ich uniknąć.

  czytaj więcej