Monitoring znaku towarowego

Monitoring znaku towarowego

CZYM JEST MONITORING ZNAKÓW TOWAROWYCH

W uproszczeniu, monitoring znaków towarowych to zautomatyzowana usługa informująca nas o przypadkach, gdy do urzędu patentowego ktoś zgłosi znak towarowy identyczny z naszym lub myląco do niego podobny.

Gdy nastąpi oficjalna publikacja informacji o takim zgłoszeniu, system monitoringu informuje o niej poprzez wysłanie e-maila do osoby prowadzącej monitoring. Po zapoznaniu się z treścią tej wiadomości osoba ta ocenia, czy zgłoszony znak towarowy faktycznie narusza prawa właściciela znaku i czy należy mu zarekomendować podjęcie działań przeciwko takiemu zgłoszeniu.

 

URZĄD PATENTOWY NIE SPRAWDZA ZNAKÓW WCZEŚNIEJSZYCH

Urząd Patentowy RP nie odmówi bowiem „z urzędu” rejestracji znaku towarowego, identycznego lub  podobnego do naszego znaku – takie mamy przepisy prawa.

Urząd odmówić może jedynie wtedy, gdy wniesiemy sprzeciw, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia znaku. Od sprzeciwu obowiązuje opłata urzędowa.

Podobnie sprawa się ma w urzędzie unijnym – EUIPO.

Istnieje więc ryzyko, że ktoś inny, bez naszej wiedzy, uzyska ochronę na znak towarowy w wysokim stopniu podobny lub nawet identyczny z naszym znakiem.

 

CEL MONITORINGU ZNAKU TOWAROWEGO

Monitoring znaku towarowego służy jako system alarmowy i ma na celu „wyłapywanie” zgłoszeń znaków towarowych, któe mogą stanowić zagrożenie naszych interesów. Daje on nam możliwość podjęcia decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego, który narusza nasze prawa. Pośrednio daje nam również informację, że inny podmiot może używać lub planuje używanie znaku identycznego lub myląco podobnego do naszego – bowiem jeśli ktoś zgłasza do urzędu patentowego swój znak towarowy, to należy się domyślać, że albo już go używa, albo wkrótce zacznie to robić.

Monitoring pozwala zatem na szybką reakcję: po pierwsze na zablokowanie zgłoszenia takiego znaku towarowego (poprzez wniesienie sprzeciwu do urzędu), a po drugie na sprzeciwienie się używaniu takiego mylącego znaku przez inny podmiot (np. za poprzez wystosowanie doń wezwania przedsądowego).

Jeśli nie mamy uruchomionej usługi monitoringu, to istnieje ryzyko, że bez naszej wiedzy ktoś inny uzyska ochronę na znak towarowy w wysokim stopniu podobny lub nawet identyczny z naszym. Będzie to działało na naszą niekorzyść, a w skrajnych przypadkach nawet spowoduje degradację marki – jeśli towary lub usługi opatrywane znakiem myląco podobnym do naszego będą niskiej jakości.

Jeśli nie wniesiemy w terminie sprzeciwu, to będzie można  później złożyć wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Trzeba jednak mieć świadomość, że procedura unieważnieniowa jest droższa niż sprzeciwowa, a ponadto taki wniosek o unieważnienie może spotkać się z zarzutem przedawnienia.

Zbyt długie tolerowanie używania znaku myląco podobnego do naszego lub identycznego naraża nas na zarzut przedawnienia i blokuje nam możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Dlatego szybka reakcja na działania podmiotów podrabiających naszą markę jest kluczowa. Monitoring pomaga w zidentyfikowaniu takich podmiotów.

 

Nasza kancelaria świadczy odpłatne usługi monitoringu znaku towarowych.

Zapytaj nas o ofertę na monitoring Twojego znaku.

Nasze usługi

Może zainteresują Cię również nasze nastepujące usługi:

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.