Znaki towarowe

Znaki towarowe

Markę, hasło, nazwę przedsiębiorstwa czy logo można chronić jako znaki towarowe.

Pomagamy naszym Klientom ubiegać się o ochronę znaków towarowych w Polsce, Unii Europejskiej oraz w niemal wszystkich krajach Świata.

 

Znak towarowy chroniony jest zawsze w odniesieniu do wskazanych w zgłoszeniu towarów i/albo usług. Koszty badania, zgłoszenia i rejestracji znaku zależne są od ilości klas do których dane towary i usługi można sklasyfikować (zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską).

Bardzo ważne jest więc, by Klient dokładnie wymienił jakie towary i/albo usługi Klient planuje opatrywać danym znakiem.

 

Do raz zgłoszonego znaku nie można już dodać kolejnych towarów/usług. Nie można też w nim „podmienić” grafiki. Można za to zgłosić drugi, taki sam znak, dla dodatkowych towarów lub usług albo z nową grafiką.

Po zgłoszeniu znaku do urzędu warto zadbać o monitoring znaku.

 

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne (nie patenty!).

Ochrona znaku towarowego może trwać teoretycznie w nieskończoność. Co 10 lat, licząc od daty zgłoszenia należy wnosić opłaty za kolejne okresy i składać wniosek o przedłużenie ochrony. Nie ma wymogu nowości zgłaszanego znaku.

Dopiero po tym gdy urząd udzieli prawa ochronnego na znak towarowy na danym terytorium można przy znaku używać symbolu ®.

Z praktycznego punktu widzenia, prawo ochronne na znak towarowy nie jest bezwzględnym prawem do używania znaku. Służy ono do skutecznego sprzeciwiania się w przypadku, gdy podmiot trzeci używa, na danym terytorium, znaku towarowego identycznego (dla towarów/usług identycznych) lub podobnego (dla towarów/usług identycznych lub podobnych) do tego stopnia, by wprowadzić przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów/usług oznaczanych danym znakiem.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma miejsce, jeśli konsument mógłby uznać, że towary / usługi opatrzone pewnym oznaczeniem pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, lub od przedsiębiorców z nim powiązanych, co towary / usługi opatrzone znakiem towarowym wcześniejszym.

 

 Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

  • analiza zdolności rejestrowej i legalności używania znaków towarowych – w kontekście znaków towarowych wcześniejszych,
  • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych polskich, unijnych, dokonywanie rejestracji międzynarodowych znaków towarowych,
  • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych w wybranych krajach Świata – we współpracy z kancelariami zagranicznymi,
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe i prowadzenie spraw spornych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie
  • przygotowanie dokumentów cesji i umów licencyjnych w odniesieniu do znaków towarowych.

Pozostałe usługi

Cieszymy się wieloletnim zaufaniem licznego grona Klientów, między innymi przedsiębiorstw, których loga widnieją na niniejszej stronie.

Wzory przemysłowe (design)

Ochrona wzornictwa produktu, designu

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów