Znaki towarowe

Znaki towarowe

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

Pomagamy naszym Klientom ubiegać się o ochronę znaków towarowych w Polsce, Unii Europejskiej oraz w niemal wszystkich krajach Świata.

Markę, hasło, nazwę przedsiębiorstwa czy logo można chronić jako znaki towarowe.

 

DEFINICJA ZNAKU TOWAROWEGO

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, może nim być w na przykład: wyraz, rysunek, logo, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Znak towarowy służy odróżnieniu towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

 

TOWARY I USŁUGI

Znak towarowy chroniony jest zawsze w odniesieniu do wskazanych w zgłoszeniu towarów i/albo usług. Koszty badania, zgłoszenia i rejestracji znaku zależne są od ilości klas do których dane towary i usługi można sklasyfikować (zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską).

Bardzo ważne jest więc sporządzenie prawidłowego wykazu towarów i usług.

Do raz zgłoszonego znaku nie można już dodać kolejnych towarów/usług. Nie można też w nim „podmienić” grafiki. Można za to zgłosić drugi, taki sam znak, dla dodatkowych towarów lub usług albo z nową grafiką.

Po zgłoszeniu znaku do urzędu warto zadbać o monitoring znaku.

 

PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne.

Ochrona znaku towarowego może trwać teoretycznie w nieskończoność. Co 10 lat, licząc od daty zgłoszenia należy wnosić opłaty za kolejne okresy  ochrony. Nie ma wymogu nowości zgłaszanego znaku.

Dopiero po tym, gdy urząd udzieli prawa ochronnego na znak towarowy na danym terytorium można przy znaku używać symbolu ®.

 

JAK „DZIAŁA” PRAWO OCHRONNE

Z praktycznego punktu widzenia, prawo ochronne na znak towarowy nie jest bezwzględnym prawem do używania znaku. Służy ono do skutecznego sprzeciwiania się w przypadku, gdy podmiot trzeci używa, na danym terytorium, znaku towarowego identycznego (dla towarów/usług identycznych) lub podobnego (dla towarów/usług identycznych lub podobnych) do tego stopnia, by wprowadzić przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów/usług oznaczanych danym znakiem.

 

NARUSZENIE PRAWA DO ZNAKU

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma miejsce, jeśli konsument mógłby uznać, że towary / usługi opatrzone pewnym oznaczeniem pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, lub od przedsiębiorców z nim powiązanych, co towary / usługi opatrzone znakiem towarowym wcześniejszym.

 

 ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  • badania znaków – czyli analiza zdolności rejestrowej i legalności używania znaków towarowych, w kontekście znaków towarowych wcześniejszych,
  • rejestracja znaków towarowych polskich, unijnych, międzynarodowych,
  • rejestracja znaków towarowych w krajach całego Świata – we współpracy z kancelariami zagranicznymi,
  • monitoring znaków,
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń i prowadzenie spraw spornych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie,
  • przygotowanie dokumentów cesji i umów licencyjnych.

Pozostałe usługi

Cieszymy się wieloletnim zaufaniem licznego grona Klientów, między innymi przedsiębiorstw, których loga widnieją na niniejszej stronie.

Wzory przemysłowe (design)

Ochrona wzornictwa produktu, designu

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów