Wykaz towarów znaku towarowego – podstawowe informacje

Wykaz towarów znaku towarowego – podstawowe informacje

Klasyfikacja towarów i usług

Znak towarowy chroniony jest zawsze w odniesieniu do konkretnych, wskazanych w zgłoszeniu towarów lub usług.

Każdy towar i każdą usługę da się zaklasyfikować do jednej z klas specjalnie do tego przeznaczonej Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług – tzw. klasyfikacji nicejskiej. Nie ma ona nic wspólnego z PKD.

Klasyfikacja nicejska ma 34 klasy towarowe (kl. 1-34) oraz 11 klas usługowych (35-45).

Jeśli chcemy ubiegać się o ochronę znaku, to w pierwszej kolejności sprawą najwyższej wagi jest sporządzenie prawidłowego i wyczerpującego wykazu towarów i usług, gdyż do raz zgłoszonego znaku nie można już dodać kolejnych towarów/usług.

Znaki nie są chronione „dla klas” – nie wystarczy w zgłoszeniu podać numerów klas. Znaki chronione są dla konkretnych towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu.

Jeśli nasz znak jest chroniony w klasie 9 na software, a ktoś pod tą samą nazwą produkuje kaski rowerowe, to nie narusza prawa na nasz znak, mimo, że kaski też są w klasie 9.

 

Przykłady sklasyfikowanych towarów i usług

towary

– klasa 9: programy komputerowe; telefony; kaski rowerowe; rękawice ogniotrwałe

– klasa 11: kaloryfery; lampy; wanny; piekarniki;

– klasa 18: aktówki; walizki; plecaki; obroże i smycze dla psów

usługi

– klasa 35: usługi sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych; usługi reklamowe

– klasa 38: usługi budowlane

– klasa 38: transport

– klasa 43: restauracje; bary; hotele

 

Jak tworzyć dobre wykazy towarów?

 

Przykład 1

Pan Mirek znakiem ABC opatruje produkowane przez siebie walizki. Nie ma jednak własnego sklepu – jego walizki oferowane są w sklepach różnych sieci.

Pan Mirek powinien więc chronić swój znak towarowy ABC tylko dla:

walizek – w klasie 18.

 

Przykład 2

Pan Sławek produkuje torby i plecaki pod marką XYZ. Posiada też sklepy firmowe pod szyldem XYZ oraz sklep internetowy, w których sprzedaje torby, plecaki (swojej i innych marek) oraz walizki (innych marek).

Pan Sławek powinien więc chronić swój znak towarowy XYZ dla:

toreb i plecaków – w klasie 18;

usług sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem Internetu, toreb, plecaków i walizek – w klasie 35.

 

Przykład 3

Spółka Wielkie Piękno sp. z o.o. pod marką „Wielkie Piękno” świadczy usługi budowlane, wyburzeniowe i remontowe (kl. 37), usługi doradztwa budowlanego (kl. 37), wynajem maszyn budowlanych (kl. 37) usługi projektowania architektonicznego i projektowania wnętrz (kl. 42) oraz usługi transportowe na rzecz osób trzecich (kl. 39). Spółka prowadzi również hurtownię materiałów budowlanych „Wielkie Piękno” (kl. 35), jednak nie produkuje żadnych własnych towarów, a jedynie sprzedaje w hurtowni towary innych producentów.

Spółka Wielkie Piękno sp. z o.o. powinna więc chronić swój znak „Wielkie Piękno” dla:

usług sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych – w klasie 35

usług budowlanych, wyburzeniowych i remontowych; usług doradztwa budowlanego; wynajmu maszyn budowlanych – w klasie 37

usług transportowych – w klasie 39

usług projektowania architektonicznego i projektowania wnętrz – w klasie 42.

Zobacz również

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej