Co to jest klasyfikacja nicejska?

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług potocznie zwana jest klasyfikacją nicejską. Służy ona do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego.

Klasyfikacja nicejska składa się z 45 klas nicejskich.

 

Jakie są klasy klasyfikacji nicejskiej?

W klasyfikacji nicejskiej klasy od 1 do 34 są klasami towarowymi, a klasy od 35 do 45 są klasami usługowymi.

Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z klas klasyfikacji nicejskiej.

Znaki towarowe nie są jednak chronione „dla klas” jako takich, a więc nie wystarczy w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego podać samych numerów klas. Znaki towarowe zawsze chronione są dla konkretnych towarów i usług.

Na przykład, jeśli nasz znak towarowy jest zarejestrowany w klasie 11 na wanny i umywalki, a ktoś pod tą samą nazwą produkuje oprawy oświetleniowe, to nie narusza prawa na nasz znak, mimo, że oprawy oświetleniowe też są w klasie 11.

Każda klasa nicejska ma swój nagłówek określający jakiego typu towary lub usługi możemy w ramach tej klasy znaleźć. Niekiedy jednak nagłówek nie zdradza całej zawartości klasy. Na przykład, usługi sprzedaży detalicznej ubrań w sklepie internetowym przyporządkować należy do klasy 35, choć próżno szukać w nagłówku tej klasy informacji o usługach sprzedaży.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług nie ma nic wspólnego z polską klasyfikacja PKD. Zatem to, dla jakich PKD zarejestrowana jest firma nie ma znaczenia przy rejestracji jej znaku w Urzędzie Patentowym.

 

Jak prawidłowo sklasyfikować towary i usługi znaku towarowego?

Jeśli chcemy zarejestrować logo lub markę w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, najlepiej skorzystać z dostarczanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej narzędzia TmClass. Jest to wyszukiwarka klasyfikacji nicejskiej pomagająca ustalić jaki towar przynależy do której z klas Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.

Jednak wyszukiwarka ta zawiera tylko standardowe terminy, a częstokroć produkty lub usługi firm zgłaszających znaki towarowe są na tyle specjalistyczne, że nie znajdziemy ich w tej wyszukiwarce. Zatem prawidłowe zaklasyfikowanie towarów i usług może okazać się trudne.

Z tego względu, przygotowując zgłoszenie znaku towarowego warto skorzystać z usług rzecznika patentowego – który sporządzi prawidłowy i wyczerpujący wykaz towarów i usług, zgodny z klasyfikacją nicejską i odpowiadający rzeczywistemu planowanemu używaniu znaku towarowego.

Kancelaria Patentowa PATENTBOX służy pomocą w opracowaniu wykazu towarów i usług znaku towarowego, a także w przeprowadzeniu procedury rejestracji znaku przed urzędem patentowym.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o klasyfikacji nicejskiej?

Od ilości klas towarowych i klas usługowych klasyfikacji nicejskiej w zgłoszeniu danego znaku towarowego zależą koszty jego ochrony. Im więcej klas, tym są one wyższe. Szczegółową informację o aktualnych opłatach urzędowych za rejestrację znaku towarowego w polskim Urzędzie Patentowym i w unijnym EUIPO znajdziesz w tym artykule.

Ilość klas klasyfikacji nicejskiej ma też wpływ na koszt badania znaku towarowego.

 

Klasyfikacja nicejska a PKD

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności powstała na potrzeby wymaganej przepisami polskiego prawa klasyfikacji działalności gospodarczej. Dokonując wpisu firmy do CEIDG lub spółki do KRS należy podać kody PKD.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług nie ma nic wspólnego z klasyfikacja PKD. Zatem to, dla jakich PKD zarejestrowana jest firma nie ma znaczenia przy rejestracji jej znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Klasy nicejskie w jakich rejestrujemy markę są zupełnie niezależne od tego, dla jakich PKD zarejestrowana jest firma zgłaszającego znak towarowy.

 

Skąd nazwa „klasyfikacja nicejska”?

Umowa międzynarodowa, na mocy której powstała Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług, została zawarta na międzynarodowej konferencji w Nicei na południu Francji, 15 czerwca 1957 r.  Umowa ta ma nazwę: Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Jej tekst był zmienany na przestrzeni lat: Porozumieniem Sztokholmskim z 14 lipca 1967 r. oraz Porozumieniem Genewskim z 13 maja 1977 r. Kolejna zmiana nastąpiła 28 września 1979 r.

 

Pomożemy Ci sporządzić zgodny z klasyfikacją nicejską wykaz towarów i usług i zarejestrować Twój znak

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej