Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Markę, nazwę firmy lub logo można chronić prawnie rejestrując je jako znaki towarowe.

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

 

GDZIE CHRONIĆ ZNAK TOWAROWY?

Polscy przedsiębiorcy najczęściej wybierają rejestrację logo lub marki w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej –  w skrócie: UPRP. Uzyskana w ten sposób ochrona znaku towarowego skuteczna jest tylko na terytorium Polski

Drugą najczęściej wybieraną w Polsce formą ochrony logo lub marki jest ich rejestracja w EUIPO, czyli Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Ochrona zarejestrowanego w EUIPO znaku towarowego obejmuje wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej.

 

JAK ZAREJESTROWAĆ ZNAK TOWAROWY?

Warto zwrócić się o poradę rzecznika patentowego, który doradzi w jakim zakresie najlepiej zarejestrować markę lub logo i na jakim terytorium.

Podpowie czy warto zgłosić do Urzędu Patentowego logo czy znak towarowy słowny, a także sporządzi prawidłowy wykaz towarów i usług, zgodny z klasyfikacją nicejską. Od ilości klas nicejskich zależy wysokość opłat urzędowych za rejestrację znaku towarowego.

Rzecznik patentowy przyjmie pełnomocnictwo i złoży w imieniu Klienta wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy do UPRP albo EUIPO. Pomoże też w ubieganiu się o ochronę znaku towarowego w innych krajach na całym Świecie.

 

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO W POLSCE?

Zgłoszenie marki lub logo do Urzędu Patentowego RP w Warszawie wiąże się z następującymi kosztami:

  • Opłata urzędowa za zgłoszenie znaku towarowego to:

 450 złotych (albo 400 złotych, jeśli składamy wniosek elektronicznie) w 1 klasie nicejskiej

+ 120,00 złotych za każdą klasę powyżej pierwszej.

  • Opłata urzędowa za publikację rejestracji i pierwszych 10 lat ochrony znaku towarowego to

400 złotych w 1 klasie nicejskiej

+ 400,00 złotych za każdą klasę powyżej pierwszej.

 

Jeśli procedura zgłoszeniowa znaku towarowego przebiega gładko, to drugi etap płatności, związany z rejestracją znaku, następuje po około pół roku od daty zgłoszenia znaku towarowego.

Do opłat urzędowych należy doliczyć honorarium rzecznika patentowego – jeśli zdecydujemy się na opracowanie i dokonanie zgłoszenia znaku towarowego z pomocą profesjonalisty.

 

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ?

Rejestracja znaku towarowego na całą Unię Europejską poprzez zgłoszenie marki lub logo do EUIPO to koszty:

850 Euro dla znaku w 1 klasie nicejskiej

+ 50 Euro za drugą klasę nicejską

+ 150 Euro za każdą kolejną klasę nicejską powyżej pierwszej.

 

Opłaty urzędowe w EUIPO obejmują zgłoszenie, rejestrację i pierwszych 10 lat ochrony znaku towarowego. Jeśli jednak proces rejestracji marki lub loga nie powiedzie się i urząd odmówi rejestracji znaku towarowego, to uiszczone opłaty urzędowe przepadają.

Dodatkowym kosztem honorarium rzecznika patentowego – jeśli zgłoszenie znaku towarowego do EUIPO zostanie dokonane przy jego pomocy.

 

DOFINANSOWANIE NA REJESTRACJĘ ZNAKU TOWAROWEGO

Począwszy od 23 stycznia 2023 MŚP będą mogły ubiegać się o dotację na zgłoszenia znaków towarowych.

To inicjatywa Komisji Europejskiej kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw – także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Będzie to program dotacji podobny do zeszłorocznego, o którym więcej przeczytasz w tym artykule.

Informację o tegorocznym programie dotacji SME Fund umieścimy na naszych stronach gdy znane będą już szczegóły przyznawania tego dofinansowania w 2023 r. Część informacji jest już dostępna na stronach Urzędu Patentowego.

Zobacz również

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej