Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 kwietnia 2024 roku wchodzą w życie nowe zaktualizowane stawki dotyczące opłat urzędowych EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego. Co istotne, od tego momentu EPO będzie oferować 30% zniżki od opłat urzędowych dla najmniejszych podmiotów, które rzadko składają europejskie zgłoszenia patentowe. Ta zniżka będzie oparta na nowo wprowadzonych przepisach R.7a i R.7b Europejskiej Konwencji Patentowej (EPC), które wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku.

 

Czego dotyczą nowe zniżki od opłat urzędowych EPO?

Zgodnie z zapisami R.7a(3) EPC, 30% zniżki będą dotyczyły następujących opłat:

 • Opłaty zgłoszeniowej (filing fee), w tym wszelkich dodatkowych opłat zawartych w opłacie zgłoszeniowej;
 • Opłaty za europejskie poszukiwanie (search fee) lub dodatkowe europejskie poszukiwanie w przypadku wniosku Euro-PCT, który był przedmiotem poszukiwań przez inną ISA niż EPO;
 • Opłaty za badanie (examination fee), oraz ewentualnej wcześniej opłaconej opłaty za międzynarodowe poszukiwanie, w przypadku gdy EPO działało jako ISA;
 • Opłaty za wyznaczenie (designation fee);
 • Opłaty za udzielenie patentu (fee for grant);
 • Opłaty za kolejne lata procedury zgłoszeniowej (renewal fees).

 

Kto może uzyskać zniżkę na podstawie R.7a(3) EPC?

Aby skorzystać z tej zniżki na podstawie R.7a(3) EPC, zgłaszający musi spełnić następujące warunki:

 1. Musi być uznany za jeden z poniższych podmiotów:
  • Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 10 osób, z obrotami rocznymi i/lub rocznym bilansem nie przekraczającymi 2 milionów EUR),
  • Osoba fizyczna,
  • Organizacja non-profit,
  • Uczelnia,
  • Publiczna organizacja badawcza;
 2. W ciągu pięciu lat poprzedzających europejskie zgłoszenie wynalazku, którego dotyczy zniżka, zgłaszający dokonał mniej niż pięciu zgłoszeń europejskich lub międzynarodowych , które przeszły do fazy regionalnej przed EPO (wnioski Euro-PCT). W przypadku kilku zgłaszających, aby skorzystać ze zniżki, każdy z nich musi spełnić powyższe kryteria.

 

Zniżka „językowa” od opłat urzędowych EPO

Obecna zniżka „językowa” na podstawie aktualnych przepisów Art.14(4) oraz R.6(3) i (4) EPC będzie nadal obowiązywać do końca marca 2024 roku. Zmienią się jednak zasady regulujące tę zniżkę – zamiast w R.6(3) i (4), będą one zawarte w R.7a(1) i (2) EPC.

 

Kumulacja zniżek od opłat urzędowych EPO

Co więcej, możliwa jest kumulacja zniżek: podmiot, które spełnia warunki do uzyskania zniżki na podstawie R.7a(3) EPC, będzie mógł skorzystać również z dodatkowej zniżki na podstawie R.7a(1) EPC. Na przykład, jeśli mikroprzedsiębiorstwo spełnia wymagania określone w Art.14(4) EPC i złoży wniosek o badanie w języku wskazanym w tym przepisie, to oprócz zastosowania zniżki z R.7a(3) EPC, będzie mogło uzyskać dodatkową zniżkę na opłatę zgłoszeniową lub opłatę za badanie.

 

Jako obliczyć opłatę przy zastosowaniu obu zniżek?

Przykład obliczenia skumulowanych zniżek wygląda następująco: Jeśli opłata w wysokości 1000 euro zostanie obniżona o 30% – do 700 euro – zgodnie z przepisem 7a(1) EPC, a następnie dodatkowa 30% zniżka zostanie zastosowana na podstawie przepisu 7a(3) EPC, to drugą zniżkę obliczamy od kwoty 700 euro. Ostateczna opłata do uiszczenia, uwzględniając obie zniżki, wyniesie zatem 490 euro. Wynika z tego, że skumulowane zniżki powodują obniżenie pierwotnej opłaty o 51%.

 

Gdzie znaleźć więcej informacji o zmianach i zniżkach w opłatach urzędowych EPO?

Aby uzyskać pełną informację o zmianach w zniżkach na opłaty EPO, zapraszamy do zapoznania się z EPO Official Journal 2024, numer A8, pod adresem: https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2024/01/a8.html

 

 

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Fałszywe decyzje UPRP i świadectwa ochronne na znak towarowy

  Ostrzegamy przed oszustami wysyłającymi fałszywe decyzje o udzieleniu prawa ochronnego i sfałszowane świadectwa ochronne na znak towarowy – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Jak McDonald’s stracił prawo do nazwy Big Mac, czyli o wygaszeniu rejestracji znaku towarowego

  Historia utraty, a nastepnie odzyskania prawa do nazwy najpopularniejszej kanapki świata przez McDonald’s w UE. Spór o znak towarowy Big Mac.

  czytaj więcej

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej