Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 kwietnia 2024 roku wchodzą w życie nowe zaktualizowane stawki dotyczące opłat urzędowych EPO – Europejskiego Urzędu Patentowego. Co istotne, od tego momentu EPO będzie oferować 30% zniżki od opłat urzędowych dla najmniejszych podmiotów, które rzadko składają europejskie zgłoszenia patentowe. Ta zniżka będzie oparta na nowo wprowadzonych przepisach R.7a i R.7b Europejskiej Konwencji Patentowej (EPC), które wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku.

 

Czego dotyczą nowe zniżki od opłat urzędowych EPO?

Zgodnie z zapisami R.7a(3) EPC, 30% zniżki będą dotyczyły następujących opłat:

 • Opłaty zgłoszeniowej (filing fee), w tym wszelkich dodatkowych opłat zawartych w opłacie zgłoszeniowej;
 • Opłaty za europejskie poszukiwanie (search fee) lub dodatkowe europejskie poszukiwanie w przypadku wniosku Euro-PCT, który był przedmiotem poszukiwań przez inną ISA niż EPO;
 • Opłaty za badanie (examination fee), oraz ewentualnej wcześniej opłaconej opłaty za międzynarodowe poszukiwanie, w przypadku gdy EPO działało jako ISA;
 • Opłaty za wyznaczenie (designation fee);
 • Opłaty za udzielenie patentu (fee for grant);
 • Opłaty za kolejne lata procedury zgłoszeniowej (renewal fees).

 

Kto może uzyskać zniżkę na podstawie R.7a(3) EPC?

Aby skorzystać z tej zniżki na podstawie R.7a(3) EPC, zgłaszający musi spełnić następujące warunki:

 1. Musi być uznany za jeden z poniższych podmiotów:
  • Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 10 osób, z obrotami rocznymi i/lub rocznym bilansem nie przekraczającymi 2 milionów EUR),
  • Osoba fizyczna,
  • Organizacja non-profit,
  • Uczelnia,
  • Publiczna organizacja badawcza;
 2. W ciągu pięciu lat poprzedzających europejskie zgłoszenie wynalazku, którego dotyczy zniżka, zgłaszający dokonał mniej niż pięciu zgłoszeń europejskich lub międzynarodowych , które przeszły do fazy regionalnej przed EPO (wnioski Euro-PCT). W przypadku kilku zgłaszających, aby skorzystać ze zniżki, każdy z nich musi spełnić powyższe kryteria.

 

Zniżka „językowa” od opłat urzędowych EPO

Obecna zniżka „językowa” na podstawie aktualnych przepisów Art.14(4) oraz R.6(3) i (4) EPC będzie nadal obowiązywać do końca marca 2024 roku. Zmienią się jednak zasady regulujące tę zniżkę – zamiast w R.6(3) i (4), będą one zawarte w R.7a(1) i (2) EPC.

 

Kumulacja zniżek od opłat urzędowych EPO

Co więcej, możliwa jest kumulacja zniżek: podmiot, które spełnia warunki do uzyskania zniżki na podstawie R.7a(3) EPC, będzie mógł skorzystać również z dodatkowej zniżki na podstawie R.7a(1) EPC. Na przykład, jeśli mikroprzedsiębiorstwo spełnia wymagania określone w Art.14(4) EPC i złoży wniosek o badanie w języku wskazanym w tym przepisie, to oprócz zastosowania zniżki z R.7a(3) EPC, będzie mogło uzyskać dodatkową zniżkę na opłatę zgłoszeniową lub opłatę za badanie.

 

Jako obliczyć opłatę przy zastosowaniu obu zniżek?

Przykład obliczenia skumulowanych zniżek wygląda następująco: Jeśli opłata w wysokości 1000 euro zostanie obniżona o 30% – do 700 euro – zgodnie z przepisem 7a(1) EPC, a następnie dodatkowa 30% zniżka zostanie zastosowana na podstawie przepisu 7a(3) EPC, to drugą zniżkę obliczamy od kwoty 700 euro. Ostateczna opłata do uiszczenia, uwzględniając obie zniżki, wyniesie zatem 490 euro. Wynika z tego, że skumulowane zniżki powodują obniżenie pierwotnej opłaty o 51%.

 

Gdzie znaleźć więcej informacji o zmianach i zniżkach w opłatach urzędowych EPO?

Aby uzyskać pełną informację o zmianach w zniżkach na opłaty EPO, zapraszamy do zapoznania się z EPO Official Journal 2024, numer A8, pod adresem: https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2024/01/a8.html

 

 

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej

  Wyłudzenia pieniędzy na publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach

  Po raz kolejny ostrzegamy przed wyłudzeniami płatności za publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach. Ostatnio pojawił się ich nowy typ – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

  Od 1 kwietnia 2024 r. zmienia się tabela opłat urzędowych EPO oraz obowiązywać zaczną nowe zniżki od opłat urzędowych (i to całego szeregu tych opłat!) dla mikroprzedsiębiorców sporadycznie dokonujących zgłoszeń wynalazków. Dowiedz się więcej czytając ten artykuł!

  czytaj więcej