Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

  • doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowanie wezwań do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji wobec naszych Klientów,
  • analiza wezwań otrzymanych przez Klientów od podmiotów trzecich i sporządzanie odpowiedzi na nie,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami oraz osobami trzecimi w sprawach nieuczciwej konkurencji.

Pozostałe usługi

Cieszymy się wieloletnim zaufaniem licznego grona Klientów, między innymi przedsiębiorstw, których loga widnieją na niniejszej stronie.

Badanie znaku

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Wzory przemysłowe (design)

Ochrona wzornictwa produktu, designu

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?