Opisowe znaki towarowe – dlaczego należy ich unikać?

Opisowe znaki towarowe – dlaczego należy ich unikać?

W dzisiejszym zglobalizowanym rynku, budowanie rozpoznawalnej marki jest kluczowym czynnikiem sukcesu biznesowego. W tym kontekście, znaki towarowe odgrywają niezwykle istotną rolę. Znak towarowy pełni funkcję identyfikacyjną, odróżniającą dane produkty lub usługi od konkurencji. Jest on nie tylko marką produktów czy usług, ale również wartościowym aktywem, który przyciąga klientów i buduje lojalność. Jednakże, rejestracja znaków towarowych może być wyzwaniem, szczególnie w przypadku znaków opisowych.

W tym artykule wyjaśnimy czym są opisowe znaki towarowe. Przyjrzymy się problemom z ich rejestracją w urzędzie patentowym oraz wytłumaczymy dlaczego warto unikać ich stosowania jako marek dla towarów i usług.

 

Czym są znaki towarowe opisowe

Znaki towarowe opisowe to takie, które w sposób bezpośredni opisują cechy lub charakterystykę produktów lub usług. Na przykład, opisowe będzie słowo „szybki” w odniesieniu do usług dostarczania jedzenia lub „wygodny” w odniesieniu do mebli. Rejestracja słownych znaków towarowych opisowych w urzędzie patentowym jest co do zasady niemożliwa. Dzieje się tak dlatego, że znaki opisowe nie spełniają podstawowego wymogu znaku towarowego, który polega na umożliwieniu odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy, od towarów i usług innego.

Dane oznaczenie uważane jest za opisowe w przypadku, jeśli składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

 

Przykłady znaków towarowych opisowych

 

Czarny pogrubiony napis natural beauty w dwóch liniach gdzie litery w pierwszym wyrazie są o połowę mniejsze niż w drugim Szary napis Smarter Travel gdzie między wyrazami jest niebieski kształt prostokątnej walizki o trójkątnym wybrzuszeniu dolnej linii całość na białym tle PIZZA-EXPRESS FIND YOUR WAY
3. Kosmetyki; produkty do pielęgnacji ciała i urody 39: transport; usługi informacji o podróżach 43: usługi restauracji 9: systemy nawigacji satelitarnej
EUTM-008294233 EUTM-012460044 Z.110572 EUTM-004652731

 

Z kolei słowo „parasolka” będzie opisowe w odniesieniu do parasoli, ale będzie miało charakter odróżniający dla sklepu spożywczego albo dla wydawnictwa książkowego.

 

Problemy z rejestracją znaków opisowych w urzędzie patentowym

Kiedy firma ubiega się o rejestrację znaku towarowego, musi spełnić pewne warunki, aby uzyskać ochronę. Jednym z tych warunków rejestracji marki w urzędzie patentowym jest posiadanie przez znak charakteru odróżniającego. Oznacza to, że znak musi być wystarczająco charakterystyczny, aby konsument mógł go utożsamiać z konkretną firmą lub źródłem produktu.

Znak towarowy opisowy, który jedynie opisuje produkt lub usługę, nie spełnia tzw. warunków bezwzględnych do uzyskania ochrony. Urząd patentowy, na podstawie przepisów prawa, ma obowiązek odmówić rejestracji znaku opisowego. Przykładem takiej odmowy rejestracji może być sytuacja, gdy firma chce zarejestrować słowny znak „świeże owoce” dla swojej sieci sklepów spożywczych. Urząd patentowy prawdopodobnie odrzuci takie zgłoszenie, argumentując, że znak jest opisowy w odniesieniu usług sklepu spożywczego i nie spełnia przesłanek bezwzględnych do uzyskania rejestracji.

Znaki opisowe są słabe pod względem ochrony. Jeśli firma zdoła zarejestrować oznaczenie opisowe w ramach znaku słowno-graficznego (logotypu), to otrzymuje jedynie ograniczoną ochronę. Mianowicie, chroniona będzie tylko warstwa graficzna logotypu, a nie jego opisowa warstwa słowna. Oznacza to, że inni mogą nadal korzystać z opisowego wyrażenia zawartego w warstwie słownej, o ile warstwa graficzna ich oznaczenia będzie odmienna od logotypu zarejestrowanego znaku.

 

Znak opisowy vs. znak odróżniający

Różnica między znakiem towarowym opisowym a znakiem towarowym odróżniającym polega na ich zdolności do odróżnienia produktów lub usług jednego przedsiębiorstwa od innych. Znak opisowy wskazuje bezpośrednio na cechy lub właściwości produktu lub usługi w sposób ogólny i powszechny.  Sprawia to, że jest on mało skuteczny w budowaniu rozpoznawalności marki. Z kolei, znak odróżniający ma unikalny charakter, który wyróżnia go spośród innych znaków używanych w danej branży. Tego rodzaju oznaczenia mają większe szanse na rejestrację i ochronę jako znaki towarowe.

 

Uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej przez znak opisowy – przykład „eobuwie”.

Wtórna zdolność odróżniająca to termin używany w prawie znaków towarowych, który odnosi się do sytuacji, gdy dany znak, który w pierwotnym znaczeniu jest opisowy lub generyczny dla danej branży, zyskuje odróżniający charakter w umyśle konsumentów. Innymi słowy, znak towarowy staje się rozpoznawalny i kojarzony z konkretną marką, pomimo początkowych cech opisowych

Jednym z doskonałych przykładów znaku towarowego, który uzyskał znaczną wtórną zdolność odróżniającą, jest „eobuwie„. Początkowo, nazwa „eobuwie” mogła wydawać się opisowa i niewyróżniająca, ponieważ składała się z połączenia słów „e-” (wskazującego na aspekt elektroniczny) i „obuwie” (odnoszącego się do produktów związanych z obuwiem). Jednakże, dzięki konsekwentnemu używaniu i promocji marki, „eobuwie” stało się rozpoznawalnym brandem w branży obuwniczej.

Znak ten uzyskał rejestrację w EUIPO, za numerem 015217482

Proces przekształcenia oznaczenia „eobuwie” z opisowego znaku towarowego w rozpoznawalny brand nie był dziełem przypadku. Właściciele marki konsekwentnie ją promowali  i zbudowali pozytywny wizerunek wśród klientów. Ponadto, firma inwestowała w kampanie marketingowe, które podkreślały unikalne cechy i korzyści związane z pusługami opatrywanymi znakiem „eobuwie”. To podejście przyczyniło się do stopniowego zmieniania postrzegania znaku, od oznaczenia opisowaego aż sdo wyróżniającej marki. Znak zaczął być postrzegany jako związany się z wysoką jakością, modą i wyborem.

 

Unikaj stosowania opisowych znaków towarowych do budowania marki

Stosowanie znaków opisowych jako brandów może być ryzykowne dla przedsiębiorstw. Klienci nie będą identyfikować znaku opisowego z konkretną firmą, a znak będzie traktowany jako ogólnoinformacyjny, a nie jako unikalny wyróżnik towarów czy usług konkretnego przedsiębiorstwa. Może to prowadzić do konfuzji i utraty potencjalnych klientów. Ponadto, znaki opisowe są trudne do zarejestrowania w urzędzie patentowym. Urząd patentowy bowiem dba o to, aby chronić znaki towarowe, które rzeczywiście pełnią funkcję identyfikacyjną i są unikalne.

 

Kreowanie silnych znaków towarowych: Strategia dla sukcesu biznesowego

W celu budowania silnej marki i uniknięcia problemów z rejestracją znaków towarowych, przedsiębiorstwa powinny skupić się na kreowaniu znaków odróżniających. Warto inwestować czas i zasoby w opracowanie oryginalnego i kreatywnego znaku, który będzie unikalny i łatwo rozpoznawalny przez klientów. Silny znak towarowy pozwala na budowanie rozpoznawalności marki, budowanie zaufania klientów i tworzenie lojalności.

Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących znaków towarowych i ich rejestracji, warto skonsultować się z doświadczonym rzecznikiem patentowym.

 

Pomagamy w rejestracji znaków towarowych. Prowadzimy badania znaków towarowych.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

   

   

   

  Zobacz również

  Fałszywe decyzje UPRP i świadectwa ochronne na znak towarowy

  Ostrzegamy przed oszustami wysyłającymi fałszywe decyzje o udzieleniu prawa ochronnego i sfałszowane świadectwa ochronne na znak towarowy – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Jak McDonald’s stracił prawo do nazwy Big Mac, czyli o wygaszeniu rejestracji znaku towarowego

  Historia utraty, a nastepnie odzyskania prawa do nazwy najpopularniejszej kanapki świata przez McDonald’s w UE. Spór o znak towarowy Big Mac.

  czytaj więcej

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej