Odmowa rejestracji znaku towarowego „z urzędu”

Odmowa rejestracji znaku towarowego „z urzędu”

Znak towarowy pełni kluczową rolę w odróżnianiu produktów i usług na rynku. Rejestracja znaku towarowego to ważny element strategii zabezpieczenia praw i budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Zdarza się jednak, że proces rejestracji nie idzie gładko, a Urząd Patentowy odmawia rejestracji znaków. W tym artykule wyjaśniamy z jakiego powodu nastapić może odmowa rejestracji znaku towarowego „z urzędu”.

 

Warunki rejestracji znaku towarowego

Warunki zarejestrowania znaku towarowego są określone przez prawo. Dla polskich znaków towarowych, zgłaszanych do Urzędu patentowego RP, warunki te wskazane są w Ustawie Prawo Własności Przemysłowej. Dla znaków towarowych unijnych, rejestrowanych w EUIPO, warunki zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Aby urząd w ogóle rozpatrzył zgłoszenie znaku towarowego, spełnione muszą zostać wymogi formalne. We wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy podać pełne dane adresowe Zgłaszającego, określić znak towarowy oraz wskazać towary i usługi, dla których znak ten jest przeznaczony. Trzeba też terminowo uiścić opłatę od zgłoszenia.

W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu, urząd wezwie do ich uzupełnienia i wyznaczy termin. Z kolei jeśli zgłoszenie zawiera błędy lub nieścisłości, które mogą wprowadzić w błąd co do zakresu ochrony, urząd wezwie do ich poprawienia.

 

Najczęstsze powody odmowy rejestracji znaku towarowego „z urzędu”

Zanim urząd opublikuje informację o zgłoszeniu znaku towarowego w oficjalnym publikatorze, sprawdza, czy znak spełnia tzw. przesłanki bezwzględne rejestracji. Jeśli ich nie spełnia, to urząd odmawia rejestracji takiego znaku „z urzędu”. Najczęstsze powody takiej odmowy to:

 

1. Brak znamion odróżniających

Jeśli znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których został zgłoszony,

na przykład:

Czarno-biały kolor tacki w kształcie trójkąta z zaokrąglonymi rogami o dość wysokich ściankach bocznych ozdobionych pionowymi liniami na białym tle Czarny napis BioID kropka pisany łącznie gdzie słowo Bio jest pogrubione oraz wielkie litery to B oraz ID Prosty baniak z szarego przezroczystego plastiku z uchwytem z prawej strony w połowie wysokości pusty bez korka na beżowym tle
EUTM-005332184 Z.215529 EUTM-000873943  Z.220995

 

 

2. Opisowy charakter

Znak, który opisuje cechy produktu lub usługi, również może zostać odrzucony. Ma to miejsce, w przypadku, gdy znak składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,

na przykład:

Czarny pogrubiony napis natural beauty w dwóch liniach gdzie litery w pierwszym wyrazie są o połowę mniejsze niż w drugim Szary napis Smarter Travel gdzie między wyrazami jest niebieski kształt prostokątnej walizki o trójkątnym wybrzuszeniu dolnej linii całość na białym tle PIZZA-EXPRESS FIND YOUR WAY
3. Kosmetyki; produkty do pielęgnacji ciała i urody 39: transport; usługi informacji o podróżach 43: usługi restauracji 9: systemy nawigacji satelitarnej
EUTM-008294233 EUTM-012460044 Z.110572 EUTM-004652731

 

 

3. Powszechność użycia

Gdy znak składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. takie znaki są trudne do zarejestrowania, ponieważ nie są w stanie jednoznacznie identyfikować danej przedsiębiorstwa, usługi czy produktu,

na przykład:

Małpka FRAPPE HERBATKA PO GÓRALSKU  roweromat
33. wódka 30, 32: kawa, napoje na bazie kawy 30: herbata 39 : usługi w zakresie przechowywania i wypożyczania rowerów, skuterów, motorowerów, hulajnóg
Z.262860 Z.200707 Z.271898 Z.457100

 

 

4. Znak jest nieobyczajny lub wulgarny 

Jeżeli znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, to nie zostanie zarejestrowany,

na przykład:

Glob ziemski z sierpem i młotem nad nim czerwona gwiazda pod nim słońce a wokół całości kłosy zboża związane czerwoną wstęgą Cocainka Pożar w burdelu 
EUTM-005585898 Z.325678 EUTM-016176968 Z.425061

 

 

5. Znak obraża uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową

Nie uzyska rejestracji znak  towarowy, który zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,

na przykład:

BUDDHA
Z.403018 Z.295156

 

 

6. Znak zawiera flagę, godło lub inny chroniony prawem symbol

Urząd Patentowy nie zarejestruje znaku towarowego, który zawiera zawiera godło, barwy lub hymn Polski. Nie uzyska rejestracji znak towarowy zawierający symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie,

na przykład:

EUTM-13169313 EUTM-5627245 Z.276682 EUTM-9273137

 

 

7. Wskazanie pochodzenia geograficznego

Gdy znak towarowy jest opisowy co do pochodzenia towarów albo ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru,

na przykład:

KALWADOS PODLASKI OPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Z.397742 Z.399243

 

 

Odmowa rejestracji znaku towarowego „z urzędu”

Zanim urząd wyda ostateczną decyzję odmowną,  z powodu braku spełniania przez znak towarowy przesłanek bezwzględnych do rejestracji, to wyznacza Zgłaszającemu termin, zazwyczaj 1 miesiąca, na odniesienie się do zarzutów urzedu i przedłożenie argumentów na obronę zgłoszenia znaku.

Jeśli Zgłaszający jej nie złoży, to najprawdopodobniej urząd wyda decyzję o odmowie rejestracji znaku towarowego.

Urząd odmówi rejestracji znaku towarowego również gdy nie uzna argumentów Zgłaszającego za zasadne. Aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie ochrony znaku towarowego, warto więc powierzyć przygotowanie obrony znaku profesjonaliście – rzecznikowi patentowemu.

Decyzję urzędu o odmowie rejestracji znaku towarowego można zaskarżyć.

 

Odmowa rejestracji znaku towarowego z powodu kolizji ze znakiem wcześniejszym

UWAGA!!!  – Polski Urząd Patentowy ani EUIPO nie odmówią „z urzędu” rejestracji znaku towarowego, dlatego, że już wcześniej zarejestrowany był taki sam znak (albo znak myląco podobny).

To właściele znaku towarowego sami powinni pilnować (monitorować) czy ktoś nie zgłasza na swoją znak ich znaku towarowego, albo znaku myląco podobneg. Jeśli ktoś taki znak by zgłosił, mogą oni wnieść do urzędu sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Więcej o monitoringu Twojego znaku towarowego przeczytasz tu.

 

Jak ustrzec się przed odmową rejestracji znaku towarowego?

Aby zapobiec odmowie rejestracji znaku towarowego, warto podjąć następujące kroki:

 • Unikaj oznaczeń powszechnych. Znaki, które są powszechnie używane w danym sektorze, mogą napotykać trudności w rejestracji. Staraj się wybierać unikalne kombinacje liter, symboli czy grafik.
 • Upewnij się, że Twój znak ma wystarczające znamiona odróżniające, co pozwoli mu wyróżnić się na tle innych znaków. Unikaj znaków zbyt opisowych i stawiaj na oryginalność.
 • Skonsultuj się z  rzecznikiem patentowym specjalizującym się w prawie znaków towarowych. Profesjonalista może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów i dostarczyć cennych wskazówek dotyczących procesu rejestracji.
 • Przeprowadź szczegółowe badanie znaku towarowego, aby upewnić się, że Twój znak jest unikalny i ma potencjał na uzsykanie rejestracji. Skorzystaj z usług kancelarii patentowej.
 • Dokładnie przygotuj dokumentację zgłoszeniową. Bądź precyzyjny i zgodny z wymogami urzędu patentowego. Unikaj błędów czy nieścisłości w zgłoszeniu. Pomoże Ci w tym rzecznik patentowy!

 

Przed zgłoszeniem znaku towarowego do urzędu, warto zasięgnąć porady rzecznika patentowego!

Zapytaj nas o ofertę.

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej