Kim jest rzecznik patentowy i jaką rolę pełni w ochronie własności intelektualnej?

Kim jest rzecznik patentowy i jaką rolę pełni w ochronie własności intelektualnej?

Rzecznik patentowy to zawód o ponad stuletniej tradycji w Polsce, który odgrywa kluczową rolę w ochronie własności intelektualnej. W tym artykule opowiemy o tym, kim jest rzecznik patentowy, jakie są jego zadania i jak może pomóc przedsiębiorcom w skutecznym ubieganiu się o patenty, rejestrację wzorów przemysłowych oraz ochronę znaków towarowych.

 

Rzecznik patentowy – kto to?

Rzecznik patentowy to zawodowy pełnomocnik, który świadczy klientom pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej. Obok doradztwa patentowego i pomocy w zakresie znaków towarowychdesignów, rzecznik patentowy wspiera klientów również w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Może również doradzić w zakresie prawa autorskiego.

Rzecznik patentowy może mieć ukończone studia techniczne – dla przykładu w Kancelarii Patentowej Patentbox rzecznicy patentowi są magistrami inżynierami (architektury i elektroautomatyki przemysłowej). Takie wykształcenie jest bardzo przydatne podczas prowadzenia badań patentowych, sporządzania opisów i prowadzeniu postępowań przed urzędem patentowym.

Istnieją również rzecznicy patentowi z wykształceniem prawniczym, jednak nie mają oni tytułu prawnika patentowego – posługują się również mianem rzecznika patentowego.

Rzecznik patentowy wykonuje zawód zaufania publicznego i objęty jest – podobnie jak adwokat czy radca prawny – tajemnicą zawodową. Tak jak adwokaci mają „tajemnicę adwokacką”, podobnie rzecznicy muszą dochować „tajemnicy rzecznikowskiej„.

 

Kto może być rzecznikiem patentowym?

Rzecznikiem patentowym może zostać osoba z wykształceniem wyższym, która ukończy 3-letnią aplikację rzecznikowską i zda państwowy egzamin z zagadnień prawnych i technicznych. Wykształcenie techniczne jest szczególnie przydatne, ponieważ rzecznik patentowy może zajmować się badaniami, przygotowywaniem opisów i prowadzeniem zgłoszeń wynalazków.

 

Zakres działań rzecznika patentowego

Polski rzecznik patentowy może reprezentować swoich klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Może zajmować się uzyskaniem i utrzymaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków. Rzecznik patentowy może również występować przed polskimi sądami powszechnymi w sprawach związanych z prawem autorskim, nieuczciwą konkurencją i ochroną własności przemysłowej.

 

Rola kancelarii patentowej

Kancelaria rzecznika patentowego, czyli kancelaria patentowa, to właściwy adres, pod który należy zwrócić się szukając wsparcia w zakresie własności intelektualnej.

Nie należy mylić kancelarii patentowej z urzędem patentowym. To właśnie kancelarie patentowe mogą pomóc przedsiębiorcom w skutecznym ubieganiu się o patent, rejestrację wzoru lub ochronę marki i loga w urzędzie patentowym. Kancelaria patentowa świadczy wszechstronną pomoc w sprawach własności przemysłowej, zarówno od strony prawnej, jak i technicznej. Kancelaria patentowa bywa też nazywana kancelarią prawa patentowego lub potocznie określana jako biuro patentowe.

 

Zakres działania kancelarii patentowej

Kancelaria patentowa oferuje szeroki zakres usług związanych z własnością intelektualną. Jej specjaliści przeprowadzają badania stanu techniki oraz zdolności patentowej wynalazków, co jest niezbędne przy ubieganiu się o dotacje, takie jak te z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Ponadto, kancelaria patentowa przeprowadza badania zdolności rejestrowej i legalności używania znaków towarowych, co ma ogromne znaczenie przy wdrażaniu nowych marek, haseł czy nazw firm. Zarządza również portfolio praw własności przemysłowej, pilnuje terminów przedłużania ochrony tych praw, składa wnioski o ujawnienie zmian w odpowiednich rejestrach oraz obsługuje korespondencję w ich sprawach.

 

Gwarancja profesjonalnej obsługi

Korzystając z usług kancelarii patentowej, przedsiębiorca może mieć pewność, że jego sprawa trafi w dobre ręce. Rzecznicy patentowi, prowadzący kancelarie, posiadają specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu prawa, jak i technologii. Przygotują zgłoszenie zgodnie ze sztuką, dopilnują ważnych terminów i będą profesjonalnie prowadzić procedurę zgłoszeniową.

 

Współpraca z radcami prawnymi i adwokatami

W kancelariach patentowych często pracują również radcowie prawni lub adwokaci specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Wspierają oni rzeczników patentowych w kwestiach prawnych, udzielając profesjonalnych porad z zakresu prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji oraz strategii ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Dodatkowo, kancelaria patentowa może zajmować się sporządzaniem umów, prowadzeniem negocjacji oraz wystosowywaniem wezwań do naruszycieli.

 

Rzecznik patentowy jest nieodzownym doradcą w sprawach ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu rzecznika patentowego, przedsiębiorca może mieć pewność, że jego sprawa zostanie profesjonalnie załatwiona. 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej