Jak chronić design? – o wzorze przemysłowym słów kilka

Jak chronić design? – o wzorze przemysłowym słów kilka

W dzisiejszym świecie wzornictwo odgrywa kluczową rolę w tworzeniu unikalnych produktów o atrakcyjnym wyglądzie. Design stanowi nie tylko estetyczny aspekt, ale również czynnik decydujący o konkurencyjności i wartości intelektualnej przedsiębiorstwa. W tym artykule omówimy, jak skutecznie chronić design poprzez rejestrację wzoru przemysłowego, zapewniając sobie wyłączne prawa do jego wykorzystania i ochronę przed nieuprawnionym użytkowaniem. Dowiesz się, czym jest wzór przemysłowy, jak go chronić oraz jakie korzyści niesie za sobą dla Twojego biznesu.

 

Wzór przemysłowy – podstawa ochrony designu

Wzór przemysłowy to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, które charakteryzuje się unikalnymi cechami zewnętrznymi. Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę, materiał wytworu lub przez jego ornamentację. Wytworem przemysłowym jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

PRZYKŁADY WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
RCD-008922116-0001 RCD-008825616-0001 Rp.26005 RCD-008006878-0002

 

 

Rejestracja wzoru przemysłowego

Aby skutecznie chronić design i uzyskać wyłączne prawa do jego wykorzystania, konieczne jest dokonanie rejestracji wzoru przemysłowego. Rejestracja ta odbywa się poprzez zgłoszenie wzoru do właściwego urzędu patentowego. W zgłoszeniu należy przedstawić dokumentację graficzną lub fotograficzną przedstawiającą wzór w sposób czytelny i zrozumiały. Szczegółówo o tym jak chronić design i jak przygotować rysunki lub zdjęcia do zgłoszenia powie Ci Twój rzecznik patentowy.

Rejestracja wzoru przemysłowego daje właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z danego wzoru oraz chroni przed nieuprawnionym użytkowaniem przez inne podmioty. Rejestracja zapewnia również moc dowodową i ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń w przypadku naruszenia wzoru.

 

Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy

Wzór przemysłowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i chroniony w całej Unii Europejskiej nazywany jest Zarejestrowanym Wzorem Wspólnotowym, ang. Registered Community Design. Jest to najczęściej wybierana forma ochrony designu przez polskich przedsiębiorców.

 

Zasady ochrony wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy chroni jedynie zewnętrzny wygląd produktu, a nie rozwiązania techniczne. Te mogą być objęte odrębną ochroną, na przykład patentową. We wzorze chronione jest tylko to, co jest widoczne na rysunkach lub zdjęciach przedstawiających wzór. Ważne jest, aby w dniu zgłoszenia do urzędu wzór przemysłowy był nowy i posiadał indywidualny charakter.

Nowość

Wzór przemysłowy musi być nowy w dniu zgłoszenia do urzędu, czyli nie może być upubliczniony przez osobę trzecią przed datą zgłoszenia. Co więcej, jeśli wzór był już udostępniony publicznie przez zgłaszającego lub inną osobę za zgodą zgłaszającego wcześniej niż 12 miesięcy przed datą zgłoszenia, to również traci on nowość w rozumieniu przepisów.

Indywidualny charakter

Wzór przemysłowy musi posiadać indywidualny charakter. Oznacza to, że ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku, musi różnić się od wzoru publicznie udostępnionego przed datą zgłoszenia.

 

Procedura rejestracji

Zgłoszenie wzoru przemysłowego do EUIPO obejmuje przedstawienie wizerunków wzoru w formie do 7 widoków w jednolitej technice. Nie jest wymagany opis wzoru. Należy podać imię i nazwysko twórcy lub twórców wzoru.

Po złożeniu zgłoszenia, procedura rejestracyjna przebiega sprawnie. Decyzja o rejestracji wzoru wspólnotowego wydawana jest przez EUIPO zazwyczaj w ciągu około 10-14 dni od daty zgłoszenia.

 

Ochrona na terenie Unii Europejskiej i zakres praw

Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy zapewnia ochronę wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej. Ochrona ta trwa maksymalnie 25 lat, a co 5 lat konieczne jest wniesienie opłat za kolejne okresy ochronne. Chroniona jest każda postać wzoru, która nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy zapewnia właścicielowi wzoru wyłączne prawa do jego używania oraz do zakazywania osobom trzecim jego używania bez zgody właściciela. Używanie wzoru obejmuje takie czynności jak wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport oraz używanie produktu, w którym wzór jest zawarty lub zastosowany, a także składowanie takiego produktu w tych celach.

Warto podkreślić, że ochrona wzoru przemysłowego polskiego ogranicza się tylko do tego typu wytworów, dla których zostało dokonane zgłoszenie. Natomiast zarejestrowany wzór wspólnotowy zapewnia ochronę wyglądu produktu niezależnie od ich przeznaczenia. Dlatego korzystniejsza jest rejestracja wzoru w EUIPO.

 

Dochodzenie roszczeń

W przypadku naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, właściciel ma prawo dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. W zwykłym toku postępowania. Zazwyczaj w pierwszej kolejności wysyła się naruszycielowi wezwanie do zaniechania naruszeń. Jeśli wezwanie nie przynosi oczekiwanego skutku, można podjąć kroki prawne i dochodzić roszczeń przed sądem.

 

Podsumowanie

Rejestracja wzoru przemysłowego jest niezwykle istotnym krokiem dla przedsiębiorstw, które pragną chronić swój design oraz zapewnić sobie wyłączne prawa do jego wykorzystania. Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy stanowi skuteczną formę ochrony na terenie całej Unii Europejskiej. Rejestracja wzoru daje przedsiębiorcom pewność, że ich design jest chroniony przed nieuprawnionym użytkowaniem.

Chroniąc design poprzez rejestrację wzoru przemysłowego, możesz budować wartość intelektualną swojej firmy, zwiększać konkurencyjność na rynku oraz zabezpieczać inwestycje w tworzenie unikalnych produktów.

 

Nie czekaj, zarejestruj swój design już dziś i czerp korzyści z ochrony wzoru przemysłowego!

Napisz do nas zapytanie o ofertę na rejestrację Twojego designu!

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej

  Wyłudzenia pieniędzy na publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach

  Po raz kolejny ostrzegamy przed wyłudzeniami płatności za publikację znaku towarowego w prywatnych rejestrach. Ostatnio pojawił się ich nowy typ – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Opłaty urzędowe EPO i nowe zniżki dla mikroprzedsiębiorców

  Od 1 kwietnia 2024 r. zmienia się tabela opłat urzędowych EPO oraz obowiązywać zaczną nowe zniżki od opłat urzędowych (i to całego szeregu tych opłat!) dla mikroprzedsiębiorców sporadycznie dokonujących zgłoszeń wynalazków. Dowiedz się więcej czytając ten artykuł!

  czytaj więcej