Znak ®, czyli co oznacza R w kółku i kto może tego znaku używać?

Znak ®, czyli co oznacza R w kółku i kto może tego znaku używać?

Logotypom i nazwom brandów często towarzyszy znak ®. Co oznacza R w kółku? Czy ma związek z prawami autorskimi? Wyjaśniamy.

 

Czym jest i co oznacza znak R w kółku?

Litera R w kółku to odniesienie do angielskiego słowa Registered. Znaczek R przy logo oznacza, że to logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Informuje nas, że właściciel tego znaku zastrzegł swój logotyp. Podobnie, wpisana w okrąg litera R przy nazwie wskazuje, że ta nazwa jest zastrzeżona jako znak towarowy.

Zgodnie z artykułem 153 ustawy Prawo Własności Przemysłowej „Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

R w kółeczku nie ma nic wspólnego z prawami autorskimi. Do praw autorskich odnosi się symbol ©, czyli C w kółeczku – od angielskiego słowa Copyright. Daje on informację, że opatrzony tym znakiem utwór, np. książka albo logotyp, stanowią utwór chroniony prawem autorskim. Używanie znaku C w kółku nie jest w Polsce regulowane prawnie. Każdy może używać tego znaczka, by zniechęcić potencjalnych naśladowców do kopiowania jego utworu.

 

Kto może zarejestrować znak R w kółku i jak to zrobić?

Używanie znaczka R w kółku jest regulowane prawnie. W Polsce wolno używać go dopiero po zarejestrowaniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP lub w EUIPO (Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Dopiero po otrzymaniu z urzędu decyzji o rejestracji znaku towarowego, wolno używać symbolu ® przy tym znaku.

Każdy przedsiębiorca jak i osoba fizyczna może wystąpić do Urzędu Patentowego lub EUIPO z wnioskiem o zarejestrowanie znaku towarowego. Pomagamy naszym Klientom prawidłowo przygotować zgłoszenie znaku towarowego w sposób, który maksymalnie zabezpieczy markę Klienta. Prowadzimy dla naszych Klientów całą procedurę przed urzędem patentowym, aż do wydania przez urząd decyzji o rejestracji znaku.

Przed dokonaniem zgłoszenia do urzędu, warto przeprowadzić badanie znaku towarowego.

 

Prawa, które daje posiadanie znaku R w kółku

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego daje jego właścicielowi monopol na używanie tego znaku w odniesieniu do towarów i/albo usług, dla których znak jest zastrzeżony, na terytorium, na którym obowiązuje ochrona tego znaku.

Zarejestrowany znak towarowy daje jego właścicielowi prawo do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią znaku identycznego lub myląco podobnego – dla towarów identycznych lub podobnych.

W przypadku gdy ktoś narusza prawo ochronne na  nasz znak towarowy, to możemy od niego żądać m.in. zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Roszczeń tych możemy dochodzić przed sądem.

 

Czy używanie znaku R jest obowiązkowe?

Po zastrzeżeniu znaku towarowego nie ma obowiązku używania symbolu R w kółeczku. Jest to jedynie możliwość. Warto z niej skorzystać by pokazać, że dbamy o prawną ochronę naszej marki. Użycie znaczka R pełni też funkcję prewencyjną: daje konkurentom wyraźny sygnał, że nasza marka jest zastrzeżona, a jej podrabianie może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

 

Czy symbol TM i znaczek R w kółku znaczą to samo?

Znaczek TM i symbol R wpisane w okrąg nie są tożsame. Symbolu TM przy logo lub marce można używać niezależnie od tego czy znak jest zastrzeżony czy nie. Stosowanie symbolu TM nie jest uregulowane prawnie. Natomiast znaku R w kółeczku wolno używać tylko dla już zarejestrowanych znaków towarowych.

 

Konsekwencje bezprawnego używania symbolu R w kółku

Artykuł 308 ustawy Prawo Własności Przemysłowej mówi, że „Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.”

Używanie oznaczenia R wpisanego w okrąg przy znaku, który nie ma rejestracji, może wiązać się z nałożeniem kary grzywny, w wysokości kilku tysięcy złotych.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej