Znak TM — czym jest i co oznacza?

Znak TM — czym jest i co oznacza?

Przy nazwach brandów i logotypach często możemy spotkać symbole ® albo TM. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że mają one tożsame znaczenie – w rzeczywistości tak nie jest. Czym się różnią i jak można ich używać? Wyjaśniamy!

 

Co oznacza symbol TM?

Symbol TM to po prostu skrót angielskiego słowa Trade Mark (zapisywanego też trademark) – czyli po polsku: znak towarowy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Własności Przemysłowej, a dokładniej artykułu 120 ust. 1 tej ustawy, „znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”

 

Co oznacza symbol ®?

Najłatwiej zapamiętać znaczenie tego symbolu kojarząc, że jest to litera R jak Registered – czyli, że opatrzony tym symbolem znak towarowy jest zarejestrowany. Znaki towarowe zarejestrowane to takie, które najpierw zostały zgłoszone do odpowiedniego urzędu – np. do Urzędu Patentowego RP albo do Urzędu ds. Własności Intelektualnej UE (w skrócie EUIPO), a następnie pozytywnie przeszły całą procedurę zgłoszeniową i dany urząd udzielił ochrony na te znaki. Dopiero po otrzymaniu decyzji z urzędu o rejestracji znaku, wolno używać symbolu litery R wpisanej w okrąg, czyli ®, przy znaku.

 

Czy symbol TM oznacza, że znak został zarejestrowany?

Otóż nie. Przynajmniej w Europie przepisy prawa nie regulują używania symbolu TM. Oznacza to, że znak TM przy logo albo nazwie brandu postawić może sobie każdy i ma do tego pełne prawo.

Z kolei używanie symbolu R w kółeczku, czyli ® jest prawnie regulowane. W Polsce, za pomocą art. 308 pwp, który mówi, że „Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.”

Faktycznie zdarza się, że jeśli ktoś używa znaczka ® przy znaku, który nie jest zarejestrowany w urzędzie patentowym, a ktoś inny (zazwyczaj konkurencja) zawiadomi o tym prokuraturę, to może się to skończyć karą grzywny, zazwyczaj w wysokości kilku tysięcy złotych. Nie warto więc ryzykować – lepiej chronić prawnie znak, zgłaszając go do urzędu. Rejestracja znaku ma też szereg innych zalet, niż tylko możliwość dodania znaczka ®.

 

W jakim celu dodaje się znaczek TM do znaku?

Znaczek TM do znaku dodać można by wskazać, że dane oznaczenie pełni funkcję znaku towarowego, czyli marki, a także dla podniesienia prestiżu brandu czy logo. Jednakże osoby orientujące się na czym polega ochrona znaków towarowych – a takich osób jest w biznesie coraz więcej – będą wiedzieć, że to tylko zabieg kosmetyczny, a nasz brand czy logo tak naprawdę wcale nie jest chroniony prawnie. W przeciwnym przypadku bowiem widniałby przy nich dumnie symbol ®.

 

Gdzie powinien być umieszczony symbol ® przy znaku towarowym?

W artykule 153 pwp znajdujemy informację, że „Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.”. Sąsiedztwo to bardzo szerokie pojęcie. Najczęściej literka R w kółeczku występuje z prawej górnej strony znaku – nie jest to jednak konieczność. Symbol ten umieścić można w dowolnym miejscu przy znaku, lecz na tyle blisko, by nie było wątpliwości, że symbol ® służy do oznaczenia danego znaku – czyli logo lub brandu.

Dla lokalizacji symbolu TM żadnej regulacji nie ma.

 

Zobacz również

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej