Znak TM — czym jest i co oznacza?

Znak TM — czym jest i co oznacza?

Przy nazwach brandów i logotypach często możemy spotkać symbole ® albo TM. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że mają one tożsame znaczenie – w rzeczywistości tak nie jest. Czym się różnią i jak można ich używać? Wyjaśniamy!

 

Co oznacza symbol TM?

Symbol TM to po prostu skrót angielskiego słowa Trade Mark (zapisywanego też trademark) – czyli po polsku: znak towarowy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Własności Przemysłowej, a dokładniej artykułu 120 ust. 1 tej ustawy, „znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”

 

Co oznacza symbol ®?

Najłatwiej zapamiętać znaczenie tego symbolu kojarząc, że jest to litera R jak Registered – czyli, że opatrzony tym symbolem znak towarowy jest zarejestrowany. Znaki towarowe zarejestrowane to takie, które najpierw zostały zgłoszone do odpowiedniego urzędu – np. do Urzędu Patentowego RP albo do Urzędu ds. Własności Intelektualnej UE (w skrócie EUIPO), a następnie pozytywnie przeszły całą procedurę zgłoszeniową i dany urząd udzielił ochrony na te znaki. Dopiero po otrzymaniu decyzji z urzędu o rejestracji znaku, wolno używać symbolu litery R wpisanej w okrąg, czyli ®, przy znaku.

 

Czy symbol TM oznacza, że znak został zarejestrowany?

Otóż nie. Przynajmniej w Europie przepisy prawa nie regulują używania symbolu TM. Oznacza to, że znak TM przy logo albo nazwie brandu postawić może sobie każdy i ma do tego pełne prawo.

Z kolei używanie symbolu R w kółeczku, czyli ® jest prawnie regulowane. W Polsce, za pomocą art. 308 pwp, który mówi, że „Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.”

Faktycznie zdarza się, że jeśli ktoś używa znaczka ® przy znaku, który nie jest zarejestrowany w urzędzie patentowym, a ktoś inny (zazwyczaj konkurencja) zawiadomi o tym prokuraturę, to może się to skończyć karą grzywny, zazwyczaj w wysokości kilku tysięcy złotych. Nie warto więc ryzykować – lepiej chronić prawnie znak, zgłaszając go do urzędu. Rejestracja znaku ma też szereg innych zalet, niż tylko możliwość dodania znaczka ®.

 

W jakim celu dodaje się znaczek TM do znaku?

Znaczek TM do znaku dodać można by wskazać, że dane oznaczenie pełni funkcję znaku towarowego, czyli marki, a także dla podniesienia prestiżu brandu czy logo. Jednakże osoby orientujące się na czym polega ochrona znaków towarowych – a takich osób jest w biznesie coraz więcej – będą wiedzieć, że to tylko zabieg kosmetyczny, a nasz brand czy logo tak naprawdę wcale nie jest chroniony prawnie. W przeciwnym przypadku bowiem widniałby przy nich dumnie symbol ®.

 

Gdzie powinien być umieszczony symbol ® przy znaku towarowym?

W artykule 153 pwp znajdujemy informację, że „Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.”. Sąsiedztwo to bardzo szerokie pojęcie. Najczęściej literka R w kółeczku występuje z prawej górnej strony znaku – nie jest to jednak konieczność. Symbol ten umieścić można w dowolnym miejscu przy znaku, lecz na tyle blisko, by nie było wątpliwości, że symbol ® służy do oznaczenia danego znaku – czyli logo lub brandu.

Dla lokalizacji symbolu TM żadnej regulacji nie ma.

 

Zobacz również

Jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona?

Jak i gdzie sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona? Wyszukiwarki znaków towarowych.

czytaj więcej

Jak zastrzec nazwę firmy?

Możliwe jest zastrzeżenie nazwy firmy w urzędzie patentowym – jako znaku towarowego

czytaj więcej

Wzory przemysłowe — co to takiego? Przykłady wzorów przemysłowych

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego design, można chronić prawnie – jako wzór przemysłowy. Zobacz przykłady wzorów przemysłowych

czytaj więcej