mgr Monika Harasimowicz

mgr Monika Harasimowicz

Polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik EUIPO, prawniczka

Pracuje w języku polskim i angielskim. W stopniu podstawowym posługuje się językiem włoskim i niemieckim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szereg szkoleń i kursów z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym m.in. kurs prawa autorskiego CopyrightX prowadzony przez Harvard Law School oraz trzecią edycję Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa własności intelektualnej zdobywała podczas pracy w kancelarii patentowej oraz w dziale prawnym spółki. W 2023 roku złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin kwalifikacyjny na rzecznika patentowego.