Czy można opatentować logo?

Czy można opatentować logo?

Pytanie czy można opatentować logo często słyszymy od naszych Klientów. „Patent na logo” jednak nie istnieje. Loga ani marki nie da się opatentować: Patenty udzielane są wyłącznie na wynalazki, czyli rozwiązania o charakterze technicznym, np. maszyny, związki chemiczne, sposoby produkcji.

Logo można jednak w łatwy i skuteczny sposób chronić prawem:

Logo może być chronione prawem ochronnym jako znak towarowy lub prawem z rejestracji jako wzór przemysłowy (design).

 

ZNAK TOWAROWY

Znacznie szerszą ochronę uzyskujemy chroniąc logo jako znak towarowy, procedura trwa jednak około pół roku.

Znak towarowy chroniony jest w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. W zgłoszeniu znaku trzeba więc podać dla jakich towarów i/albo usług znak będzie używany.

Jeśli logo chronimy jako znak towarowy, a w tym logo znajduje się napis, to – jeśli tylko napis ten ma charakter odróżniający – to również objęty jest on ochroną. Nie mają charakteru odróżniającego np. słowo „mleko” w odniesieniu do nabiału, albo wyrażenie „dobre buty” w odniesieniu do sklepu obuwniczego.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma miejsce, jeśli konsument mógłby uznać, że towary / usługi opatrzone pewnym oznaczeniem pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, lub od przedsiębiorców z nim powiązanych, co towary / usługi opatrzone znakiem towarowym wcześniejszym, chronionym prawem towarowym.

Nie ma wymogu nowości przy zgłoszeniu znaku towarowego: loga można używać przez wiele lat przed zgłoszeniem go jako znaku towarowego do urzędu.

 

DESIGN

Rejestrację wzoru wspólnotowego uzyskamy już w ciągu dwóch tygodni, jednak zakres ochrony loga jako designu. czyli wzoru przemysłowego, jest znacznie węższy niż w przypadku prawa ochronnego na znak towarowy.

Mianowicie: zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.

Jeśli logo chronimy jako design, a w tym logo znajduje się napis, to napis taki nie jest objęty ochroną. Napis jest traktowany wyłącznie jako element graficzny.

Naruszenie prawa z rejestracji wzoru ma miejsce wtedy, gdy na obszar wyłączności przyznanej uprawnionemu z rejestracji wtargnie osoba nieuprawniona do korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy. Wyłączność ta obejmuje każdy wzór, którego cechy różnią się tylko nieistotnymi szczegółami od zarejestrowanego wzoru i/albo który na poinformowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia niż zarejestrowany wzór.

Istnieje wymóg nowości przy zgłoszeniu designu: loga może być publicznie dostępne maksymalnie przez 12 miesięcy  przed datą zgłoszenia go jako designu do urzędu.

 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Nowa fala wyłudzeń płatności od zgłaszających znaki towarowe do UPRP

  Oszuści wysyłają wiadomość e-mail, w imieniu Urzędu Patentowego RP, z fałszywego adresu centrum.kontaktowe@urzadpatentowy.gov.pl, wzywając do wniesienia opłat za rejestrację.

  czytaj więcej

  BP bez monopolu na kolor zielony

  Sąd Najwyższy orzekł, że BP nie ma monopolu na używanie koloru zielonego dla stacji paliw w Polsce

  czytaj więcej

  Czy można opatentować logo?

  Loga ani marki nie da się opatentować: Patenty udzielane są wyłącznie na wynalazki, czyli rozwiązania o charakterze technicznym, np. maszyny, związki chemiczne, sposoby produkcji.

  Logo można jednak w łatwy i skuteczny sposób chronić prawem:

  Logo może być chronione prawem ochronnym jako znak towarowy lub prawem z rejestracji jako wzór przemysłowy (design).

  czytaj więcej