Co nie może być znakiem towarowym? 

Co nie może być znakiem towarowym? 

Design

Wygląd produktu, czyli jego design, co do zasady nie może być znakiem towarowym (są jednak pewne wyjątki od tej reguły). Design chronimy, rejestrując wygląd produktu jako wzór przemysłowy.

 

Wynalazek

Rozwiązanie techniczne z kolei możemy chronić patentem albo prawem ochronnym na wzór użytkowy. Informowanie innych, że mamy patent na logo, jest nieprawidłowe i wprowadza odbiorców w błąd, a w konsekwencji może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Logo, markę czy slogan bowiem chronić można wyłącznie jako znak towarowy, zaś na znak udzielane jest prawo ochronne (a nie patent).

 

Oznaczenie nie nadające się do odróżniania towarów poszczególnych firm

Znakiem towarowym nie może być też oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone. Na przykład zwykły czarny kwadrat na białym tle albo kolor jaki taki.

Od tej reguły jest wyjątek: jeśli zgłaszający znak będący kolorem per se wykaże, że konsumenci jednoznacznie kojarzą dany kolor z konkretną firmą, to taki znak może uzyskać ochronę. Tak właśnie chroniony jest pewien odcień fioletu dla czekolad).

 

Oznaczenie opisowe

Urząd patentowy odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak opisowy, czyli taki, który składa się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Chodzi o to, by nikt nie mógł zmonopolizować wyrażeń opisowych, a żeby każdy mógł się nimi posługiwać w celu określenia tego, co oferuje.

Przykłady znaków opisowych, które nie nadają się do ochrony:

  • MEGA STRONG PROTEIN (dla suplementów diety),
  • natural beauty (dla kosmetyków),
  • wyborne praliny (dla słodyczy),
  • konto osobiste standard max (dla usług bankowych),
  • Bioknowledge (dla baz danych i usług IT dotyczących organizmów żywych).

 

Inne przeszkody do uzyskania ochrony na znak

Powodów, dla których urząd „z urzędu” może odmówić udzielenia na znak towarowy jest więcej. Pełną ich listę znajdziemy w art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej.

 

 

 

 

Zobacz również

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej