Jak skutecznie nabyć prawa autorskie do logo?

Jak skutecznie nabyć prawa autorskie do logo?

Wielu przedsiębiorców zleca przygotowanie oryginalnego logo grafikowi lub agencji kompleksowo zajmującej się budowaniem wizerunku firm. Wydawać by się mogło, że po zapłacie faktury, otrzymujemy logo „na własność” i możemy posługiwać się nim bez ograniczeń. Nic bardziej mylnego. Zanim pochwalimy się nowym logo, należy zadbać o odpowiednie przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Logo jako utwór

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotem ochrony prawa autorskiego są tzw. utwory. Firmowe logo zazwyczaj będzie zaliczać się do tej kategorii, a więc będzie również podlegać wszystkim przepisom prawa autorskiego z tym związanym.

Forma pisemna

Warto więc zadbać o to, by przenieść na piśmie autorskie prawa majątkowe do utworu (logo), na określonych polach eksploatacji, z grafika lub agencji, która na nasze zlecenie zaprojektowała logo – na naszą firmę. Pisemne przeniesienie ww. praw jest bardzo ważne, ponieważ brak formy pisemnej powoduje nieważność tej czynności, a wtedy legalne korzystanie z firmowego loga może być problematyczne, a na gruncie prawnym – niemożliwe.

Pola eksploatacji

Bardzo ważnym jest, aby uwzględnić w umowie tzw. pola eksploatacji, czyli to, do czego, w jaki sposób i gdzie będziemy wykorzystywać logo (np. publikując w Internecie, na materiałach reklamowych, użyczając). Przykładowe pola eksploatacji zostały wskazane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 50.

Prawa zależne

Należy również pamiętać o uwzględnieniu przeniesienia uprawnienia do wykonywania praw zależnych do loga, a także prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Prawa zależne to wszelkiego rodzaju przeróbki lub tłumaczenia. Powiązane z tym jest również uprawnienie do dokonywania zmian w logo.

Wynagrodzenie

Przeniesienie ww. dodatkowych praw musi być również rozliczone – a więc w umowie o przeniesieniu praw autorskich powinien znaleźć się zapis, który reguluje wynagrodzenie za każdy z powyższych elementów.

Dalsza zawartość umowy

Oczywiście, w takiej umowie powinny znaleźć się także zapisy dotyczące np. egzemplarza utworu lub własności nośnika, na jakim znajduje się utwór. Oprócz tego, umowa może obejmować także inne okoliczności indywidualnie dobrane do danej sytuacji.

Dobrze jest więc w takiej sytuacji zlecić sporządzenie umowy kancelarii zajmującej się prawem własności intelektualnej, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy i cieszyć się korzystaniem z loga niemalże bez ograniczeń.

Autorskie prawa osobiste

No właśnie – niemalże. Są pewne uprawnienia twórcy utworu, które mogą nieco ograniczać korzystanie z utworu – są to autorskie prawa osobiste. I chociaż istnieją zapisy umowne, które pozwalają na ich modyfikację lub zawieszenie, to wciąż są one kontrowersyjne i w razie sądowego sporu – sprawa nie byłaby oczywista dla żadnej ze stron.

Badanie znaków towarowych wcześniejszych

Czy po prawidłowym przeniesieniu autorskich praw majątkowych, masz gwarancję, że nie naruszysz już niczyich praw?

Niestety nie. Może się bowiem okazać, że twoje nowo logo stanowi zarejestrowany znak towarowy lub wzór przemysłowy. Dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy nowe logo, nazwa produktu, usługi bądź hasło reklamowe nie będzie naruszało cudzych praw. Można to sprawdzić poprzez usługę badania znaku.

 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej